Vizualizacije Venecije

U petak, 1. ožujka, u 20 sati u Talijanskom institutu za kulturu otvara se izložba Visualizing Venice, new technologies for urban history. Izložba nudi uvid u istraživački projekt Visualizing Venice, posvećen korištenju Informatičkih i komunikacijskih tehnologija (ICT) u povijesnim istraživanjima, ali i provjeru učinkovitosti istih u prikazu višestoljetnih transformacija grada.

Izložbeni panoi rezultat su trogodišnjeg istraživačkog puta, odnosno zbivanja na nizu gradilišta, tj. odabranih objekata: u bloku oko crkve SS.Giovanni e Paolo i u bloku u kojem se nalazi Akademija likovnih umjetnosti te u zonama Vrtova Bijenala i Arsenala. Izložene preinake odabranih ulomaka građevnog tkiva povijesne Venecije, kako u urbanom tako i u arhitektonskom mjerilu, omogućuju posjetitelju dvostruku iskustvenu dimenziju: prostornu i vremensku. Posjetitelju je ponuđen dvostruki ključ za promatranje transformacija navedenih gradilišta: pred njim su smještene u suodnos slike iz arhivske dokumentacije s digitalnim obradama, nacrtima i 3D modelima.

1 2

 

U izložbi dakle nema ničeg statičkog, ničega što bi podsjećalo na slike  zaklonjene iza prašnjavih izložbenih vitrina čije obrise možemo teško dešifrirati. Naprotiv, iznenađuju 3D modeli i nacrti te video s pokretnim slikama kojima se služi moderni povjesničar, kako bi nam omogućio dinamičko praćenje događaja, precizne rekonstrukcije obavljenih transformacija lica grada te pogled na gradilišta i njihove promjene iz ptičje perspektive.

Izložba je koncipirana kao uzbudljivo putovanje kroz vrijeme tijekom kojega posjetitelj prati događaje i stratifikaciju ulomaka mozaika koji čine tisućljetnu povijest Venecije.

3 4

 

 Da citiramo Donatellu Calabi, gradsku povjesničarku i jednu od voditelja istraživanja: „Predstavljeni rezultati istraživanja čine zamrznutu sliku jedne studije u povojima, snimku work-in progressa.” Ipak, nastavlja, “unatoč navedenim nepotpunim rezultatima istraživanja, izložba je korisna utoliko što predstavlja svojevrstan test nove metodologije proučavanja urbane povijesti kojom će se sutrašnji znanstvenici morati služiti. “naravno, ako želimo da povijesti naših gradova izađu s polica knjižnica i postanu dio kulturne baštine i identiteta zajednice koja se prepoznaje u takvoj povijesti.“

5

Visualizing Venice istraživanje koje je realizirano u suradnji Duke University (Durham – NC, USA), l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA) i Nesting scrl di Venezia. Projekt je pokrenut 2010. na inicijativu prof. Donatella Calabi (Iuav) i prof. Caroline Bruzelius (Duke) i uključio je tijekom svog trogodišnjeg trajanja više od dvadeset znanstvenika.

Izložba ostaje otvorena do 22. ožujka 2013.