Koncepcijsko vraćanje ishodištima?

Zagrebački salon arhitekture vraća se svojim koncepcijskim ishodištima, pod ravnanjem ovogodišnjeg selektora arhitekta Dražena Juračića. Nakon vrlo profiliranih autorskih izložbi stranih selektora na posljednja tri Salona arhitekture i urbanizma, kako najavljuju organizatori, ovogodišnji će izložiti ukupnu hrvatsku produkciju. U duhu vrijednih zasada ranijih Salona, reafirmira i sekcija ‘Prijedlog‘.

Na ovom tragu organizator UHA raspisuje poziv za radove iz područja arhitekture i urbanizma nastale od 2009.-12. Djela se prijavljuju u dvije glavne programske kategorije – “Realizacija” i “Projekt”, a obje kategorije mogu obuhvaćati radove od interijerskih do urbanističkih rješenja. Prostorni planovi (DPU, UPU, PPUG, PPUO, PPUŽ, GUP i sl.) neće se izlagati.

Arhitekti i studenti arhitekture pozivaju se da prijave radove koji će biti selekcionirani samo prema kriterijima elementarne razumljivosti, kvalitete i primjerenosti.

Posebno se pozivaju svi arhitekti čije javno djelovanje trajno doprinosi profiliranju struke: nastavnike arhitektonskih fakulteta, kolega koji vode HKA, UHA, gradska i regionalna društva arhitekata, članove Savjeta prostornog uređenja RH i tijela za odabir nagrada Ministarstva kulture, kao i laureate nagrada UHA i Vladimir Nazor. Ti će radovi biti izloženi bez selekcioniranja kako bi javnost dobila uvid u njihovo recentno stvaralaštvo.

Svaki autor može za izlaganje predložiti najviše tri djela – neovisno radi li se o samostalnom ili grupnom radu.

Za ‘Prijedlog’ se raspisuje poziv autorima na izlaganje radova koji doprinose promišljanju urbanog, suburbanog i ruralnog prostora, a izvan su ograničenja određenih dvjema glavnim programskim kategorijama. ‘Prijedlozi’ će također biti selekcionirani prema kriterijima razumljivosti, kvalitete i primjerenosti.

PRIJAVE I ROKOVI:

Razdoblje za prijave je od 18. lipnja do 7. rujna 2012.

Djela za prijavu dostavljaju se u digitalnom obliku na CD-u (minimalne veličine ilustracija 18 cm, tiff ili jpg 9-12, rgb, 300 dpi), te na listovima A4 umetnutim zasebno u prozirne uložnice za mape. Numerirati stranice i ukupni broj stranica (npr.:1/4)

Prijava treba biti sažeta: nacrti, prostorni prikazi ili fotografije i kratko obrazloženje (do jedne kartice teksta). Djela se dostavljaju osobno ili šalju poštom na adresu: Udruženje hrvatskih arhitekata, Trg bana J. Jelačića 3/1, 10000 Zagreb, uz naznaku “Za Salon”.

Sve obavijesti na tel.: 01/5509 705 ili email: monika.hrubi@uha.hr

Do 5. listopada 2012. selektor će odabrati radove za izlaganje i uputiti odabranim autorima propozicije za pripremu izložbenog materijala.

Kotizacija od 200 Kn po radu namijenjena je troškovima grafičke obrade i postave izloženih radova.

Krajnji rok za dostavu materijala za izlaganje u digitalnom obliku je 19. listopada 2012.

Otvorenje i dodjela nagrada 47. zagrebačkog salona biti će 29. studenog 2012.

Više o prethodnom, 44. zagrebačkom salonu arhitekture saznajte ovdje.