“Krstarica Potemkin” – novi studentski dom u Osijeku

Predstavljamo projekt koji je na natječaju za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje zgrade studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku odbran kao najbolji te će poslužiti kao podloga za izradu daljnje potrebne dokumentacije.

Od 34 pristigla rada Ocjenjivački sud prvu je nagradu u iznosu od 75 000 kuna dodijelio autorima Ani Begović, Kati Marunici, Andriji Matotanu, Nikici Pavloviću, Nenadu Ravniću, Goranu Rukavini i Filipu Vidoviću iz arhitektonskog ureda NFO koji su svoj projekt nazvali “Krstarica Potemkin”.  O konceptu projekta u nastavku govore sami arhitekti.

8

Nova zgrada studentskog doma formira s postojećim paviljonima studentski trg, koji čini dio ulazne sekvence zapadnog prilaza kampusu.

1

Opsežan program doma i nedvosmislene oblikovne smjernice rezultirali su longitudinalnim volumenom, dimenzija usporedivih s onima glasovite ruske krstarice Potemkin.

9

Oblikovanju zgrade prethodilo je usuglašavanje opsežnog sadržaja doma s mjerilom okolnih zgrada i vizurama iz kampusa u kojima se pojavljuje.

0010

 

Osnova predloženog koncepta je funkcionalno diferenciranje sadržaja doma na zajedničke (javne) prostore i privatne prostore (sobe) na način da se razbije velika struktura doma na četiri manje koje su u mjerilu postojećih domova te međusobno povezane zajedničkim sadržajima.

0011

 

Situacija

Izduženi volumen zadanoga formata prekrojen je u četiri “samostojeće” cjeline “utopljene” u javne tj. zajedničke prostore. Dinamika zatvorenih i otvorenih prostora postavljena je u odnosu na pročelja susjednih zgrada, pješačkih tokova te vizura kampusa.

 

Pukotine koje su nastale među formiranim volumenima studentskih soba ispunjene su preostalim, javnim sadržajima doma – komunikacijama, blagovaonicama, dnevnim boravcima i učionicama. Ovi prostori obavijeni su perforiranom ovojnicom, koja propušta pogled prema van, ali i naznačuje unutrašnju dinamiku korištenja doma pogledima izvana.

0012

Tlocrt prizemlja

Pozicije javnih sadržaja određene su u odnosu na kadrove sveučilišnog kampusa u kojima se kuća pojavljuje; studentski trg, prilaz s Vukovarske ulice, parking s ulazima u sveučilišta te centralni prostor sveučilišta s menzom u svojem žarištu.

0017

Tlocrt 1., 2., 3. i 4. kata

0018

Presjeci

 

Javnim sadržajima doma pripada i podrum koji je realno vanjski prostor, koji se stapa s perforiranom ovojnicom i podvlači pod volumene studentskih soba, odižući ih tako od tla. Na taj se način istovremeno anulira neugodan osjećaj “mračnog podruma”, ali i povećava kvaliteta soba smještenih u prizemlju.

0013

Tlocrt podruma

Parking za bicikle frekventno je korišten dio podruma, kojim dnevno cirkulira nezanemariv broj studenata. Stoga se u okviru parternog oblikovanja podruma, razlikom u materijalu, predlaže reprezentacija povijesnih slojeva otkrivenih arheološkim iskopom.

0016

Presjek

Na taj način podrum prestaje biti isključivo servisni dio zgrade te postaje neočekivani arheološki poligon, kadriran parkiranim biciklima, čiji se broj i raspored gotovo neprestano mijenja.

 

 

0020

 

Predloženo rješenje pruža kapacitet od 798 ležaja. Sobe su orijentirane istočno i zapadno, prirodno osvijetljene i ventilirane, zaštite od sunca ostvarene u vidu otkopnih elemenata i žaluzina u potkrovlju, izvedenima u skladu s rasterom pročelja.

2

3

4

5

7

6