Natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja bastiona Citadela u Zadru

Grad Zadar raspisuje, a Društvo arhitekata Zadra organizira i provodi javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju
Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja bastiona Citadela u Zadru.

1

INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je
GRAD ZADAR,
Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB: 09933651854
kojeg zastupa gradonačelnik Božidar Kalmeta, dipl.ing.
t: 023.208 197, f: 023.208 104, e: graditeljstvo@grad-zadar.hr
Osoba Raspisivača natječaja zadužena za kontakt:
Ana Bajlo, dipl.ing.bioteh.
e-adresa: ana.bajlo@grad-zadar.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je
DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA,
Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar, OIB: 61787112557
kojeg zastupa predsjednica Društva Simona Gregorović, dipl.ing.arh.
t: 023. 778 700, f: 023. 778 370, e: drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com
Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt:
Ana Đinđić, dipl.ing.arh.
e-adresa: ana.markulin@yahoo.com

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je
Modulor d.o.o., Marcela Kušara 22, Zadar, Lenka Šaran, ovl. arh., lenka.saran@zadar.net,
OIB: 29290688464

EV. BROJ NABAVE: MN 7/15

BROJ OBJAVE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE: 2015/S 012-0028110

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

PREDMET natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja bastiona Citadela u Zadru – natječaj je za realizaciju.

SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonskog uređenja bastiona Citadela u Zadru.

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata. Na natječaju ne smiju sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

ROKOVI
Početak natječaja je dan objave oglasa, odnosno 14. kolovoza 2015.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja zaključno sa 28. kolovoza 2015. godine putem elektroničke pošte (citadela@zda.hr) s naznakom: PITANJA ZA NATJEČAJ – BASTION CITADELA U ZADRU.

Odgovori će biti objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) i na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zadra (www.zda.hr) 11. rujna 2015.
Rok za predaju natječajnih radova je 14. listopada 2015. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
Kompletni natječajni elaborat (Uvjeti natječaja i Natječajna dokumentacija) biti će dostupan u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zadra (www.zda.hr) i stranicama Grada Zadra (www.grad-zadar.hr) od 14. kolovoza 2015. Tekstualni dio natječajnog elaborata (Uvjeti natječaja i tekstualni dio Natječajne dokumentacije) objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

NAGRADE
Ukoliko do roka predaje prispije najmanje sedam (7) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obavezuje dodijeliti sljedeće nagrade:

1. Nagrada: 62.400,00 kuna
2. Nagrada: 39.000,00 kuna
3. Nagrada: 23.400,00 kuna
4. Nagrada: 18.720,00 kuna
5. Nagrada: 12.480,00 kuna

Odlukom Ocjenjivačkog suda broj nagrada se može smanjiti ili preraspodijeliti ukoliko do roka za predaju prispije manje od 7 (sedam) radova.

OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik:
1. Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Članovi:
2. Matko Segarić, dipl.ing.građ., predstavnik Raspisivača
3. Vladimir Kasun, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
4. Nenad Kondža, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
5. Tomislav Krajina, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Zamjenik:
Marija Kojaković, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

STRUČNI SAVJETNICI

1. Barbara Peranić, dipl.pov.umj. i dipl.arh., Konzervatorski odjel u Zadru
2. doc. dr. sc. Karla Gusar, Sveučilište u Zadru
3. John Čolak, Hrvatsko narodno kazalište Zadar
4. mr. Mirna Petricioli, Nasadi d.o.o.

TEHNIČKA KOMISIJA

1. Emina Maksan, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
2. Marin Bukulin, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

TAJNIK

Ana Đinđić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Sve materijale možete preuzeti na stranicama Društva arhitekata Zadra.

 

Izvor: ZDA