Poziv Hrvatske komore arhitekata za prijavu prijedloga godišnjih nagrada

Na Danima arhitekata 1.0 koji će se održavati u Rovinju od 11. – 13. svibnja 2017. godine, Hrvatska komora arhitekata dodjeljivat će nagrade kao priznanja strukovne institucije za istaknuti doprinos u područjima arhitekture, urbanizma i konceptualnih istraživanja u 2016. godini.

Dodjelit će se sljedeće godišnje nagrade Komore: Medalja za arhitekturu, Medalja za urbanizam i Medalja za konceptualni pothvat.

Medalja za arhitekturu namijenjena je dovršenom arhitektonskom ostvarenju koje je inovativno, originalno, hrabro i suvremeno, a istovremeno ekonomski, prostorno i vremenski održivo. Planiranom ili dovršenom urbanističkom ostvarenju koje je inovativno, socijalno osjetljivo i sveobuhvatno dodijelit će se Medalja za urbanizam. Konkurenti za Medalju za konceptualni pothvat su konceptualna arhitektonska i urbanistička rješenja, djela koja su konceptualno precizna, inovativna, originalna, hrabra, eksperimentalna i avangardna, te kritički osvrti, znanstveni radovi, publikacije ili izložbe.

Rok za predaju prijedloga za nagrade je ponedjeljak 3. travnja 2017. godine do 16 sati, bez obzira na način dostave.

Za ocjenjivanje pristiglih prijedloga imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu: akademik Nikola Bašić, dipl. ing. arh., Tomislav Ćurković, dipl. ing. arh., redoviti prof. Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh., akademik Mladen Obad Šćitaroci, dipl. ing. arh., prof. dr. sc. Karin Šerman, dipl. ing. arh.

Godišnje nagrade Komore dodjeljuju se autorima i autorskim timovima, od kojih je barem jedan član Komore, koji su hrvatski državljani. Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade Komore mogu davati svi članovi Komore, tijela Komore, znanstvene i druge javne ustanove, udruge građana, druge strukovne komore, te sve pravne i fizičke osobe.

Prijedlozi za dodjelu godišnje nagrade moraju se ispuniti na obrascu koji se može preuzeti na web stranici www.arhitekti-hka.hr ili ovdje.

Popunjeni obrazac i grafički prilozi predaju se u zapečaćenom omotu na adresu: Hrvatska komora arhitekata, Ulica grada Vukovara 271/2, HR – 10000 Zagreb, s naznakom “Prijava za godišnje nagrade Komore”.

 

Javni poziv na prijavu, Pravilnik o dodjeli godišnjih nagrada HKA pogledajte ovdje.

 

 

Izvor: Hrvatska komora arhitekata