Predstavljamo “Kovačića” – najuspješnije arhitektonsko ostvarenje u 2014.

3

Predstavljamo projekt koji je osvojio nagradu “Viktor Kovačić” za najuspješnije arhitektonsko ostvarenje u 2014.g., Odgojno-obrazovni kompleks “Kajzerica”. Autori Vedran Pedišić, prof. Emil Špirić, Erick Velasco Farrera i Juan Jose Nunez Andrade opisuju projekt riječima:

“Na danoj parceli, uz posebnosti položaja u strukturi grada, nivoa podzemnih voda, klimatske izloženosti, ističe se autohtoni zeleni pokrov, skupina sta­bala koje pripada riječnom okolišu i aluvijalnom tlu.

1

2

Okoliš dane parcele je nedovršena urbana aglomeracija iza savskog nasipa, sada u jakoj tranziciji, uređena od početka u kosom rasteru koji se začuđujuće otklanja od sveprisutnog zagrebačkog pravokutnog rastera sjever – jug.
Koncept odgojno – obrazovnog kompleksa Ka­jzerica izveden iz kontekstualnih vegetativnih i urbanih fenomena, provjeravan je i potvrđivan kroz funkcionalnu kompleksnost koja određuje apstraktnu prostornost, tipove mjesta, sustave prostora i kompozicijske formacije i gabarite.

06

*tlocrt prizemlja

02

*tlocrt 1.kata

04

*presjek

Podignuti razredni traktovi natkrivaju prilazni trg škole, otvaraju transparentnost, prozračnost, kontinuitete i veze u lokaciji, metaforički supstituiraju krošnje i sjene autohtonih stabala, oslobađaju parcelu i omogućavaju očuvanje ili repliku autentičnog zelenila. Ulica koja dijeli (i spaja) volumen dvorane od volumena školskog trakta jest fuga koja regulira masivnost i uređuje mjerilo građevina s mjerilom kuća u kontekstu.

4

9

10

Kompaktni karakter zgrada oslobađa veliki dio parcele za druge namjene: sportski tereni, dječja igrališta, hortikulturne površine s autentičnim ili novim zelenim jedinicama ili površinama pristupačne javnosti.

Prostori škole dijele se na dvije programske skupine: osnovna škola i gimnazija, kojima su zajedničke sportska dvorana i tehnički prostori. Postavljena je takva funkcionalna shema koja poštuje i zadane odvojenosti i potrebne veze. Stoga su ulazni prostori u zasebne školske programe odvojeni kao i razredni traktovi, ali tako da je održana opća prostorna povezanost i komunikacijski kontinuitet u unutrašnjosti školskog organizma. Omogućena je time pro futuro programska fleksibilnost i adaptabilnost.

7

8

Zbog posebnosti organizacijskih i životnih tokova odvojena je zgrada škole od zgrade vrtića. Uređeni su odvojeni ulazi, odvojeni su volumeni, te su te dvije zgrade bića za sebe, vezane sličnom nutarnjom organizacijom, sukladnim tlocrtnim dimenzijama i prilaznim trgom koji je postavljen u središte parcele kao zajednički vanjski prostor.

5

Kako su svi rasponi iznad karakterističnih prostornih jedinica, razreda, prostora za više namjena i sportske dvorane standardni i primjereni tipu prostorije, a u skladu s uvjerenjem projektanta da zgradama koje se financiraju iz društvenih resursa nije primjeren graditeljski ekshibicionizam primjenjuje se standardni tektonski, kako konstruktivni tako i graditeljski elementi i metode. “

Projekt:                         Odgojno-obrazovni kompleks „KAJZERICA“
Lokacija:                       Zagreb
Investitor:                    Grad Zagreb
Projektantski ured: SANGRAD + AVP
Autori:                           Vedran Pedišić, Prof. Emil Špirić, Erick Velasco Farrera, Juan Jose Nunez Andrade
Suradnici:                    Gordana Gregurić Miočić, Antonija Milovac, Iva Marjančević
Konstrukcija:             Boris Baljkas
Status:                            Izgrađen 2014
Površina:                      15,450.00 m2
Fotografije:                 Sandro Lendler