Rezultati natječaja za idejno rješenje stambeno-poslovne zgrade u Tkalčićevoj 73 u Zagrebu

Objavljeni su rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja nove stambeno-poslovne građevine u Tkalčićevoj ulici 73 u Zagrebu.

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 32 rada, a odlukom ocjenjivačkog suda, jednoglasno su dodijeljene sljedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 48.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom “16”
Autor: Studio Crta d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

DRUGA NAGRADA u iznosu od 36.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom “32”
Autori: Arhitektura Jagić j.d.o.o.; Ivan Jagić, d.i.a. ovl.arh.; Adela Tea Bingula, d.i.a.;
              prostorni prikaz Lovrenčić Bruno, d.i.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

TREĆA NAGRADA u iznosu od 24.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom “07”
Autori: Jasminka Jug, Vesna Milutin, Jurica Sinković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 12.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom “05”
Autor: Ivan Kulišić

 

 

 

 

 

 

Ocjenjivački sud je radio u sastavu: Davor Katušić, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 1840), predsjednik O.S. ‐ predstavnik provoditelja, prof. dr. Goran Poljanec, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 1693) ‐ predstavnik provoditelja, mr. sc. Branko Ivanković, dipl.ing.str. ‐ predstavnik raspisivača

Zamjenica OS‐a: Lovorka Prpić, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 2818)
Tehnička komisija: Lea Lončarević Žibret,. ovl. arh. (br. 3503)
Tajnik natječaja: Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br.1027)

Natječaj je opći, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju – za izradu idejnog arhitektonskog rješenja. Registarski broj natječaja je 38-17/ZG-IA/N.

RASPISIVAČ NATJEČAJA: HORTUS SOLIS d.o.o., Dubrava 20, Zagreb

PROVODITELJ NATJEČAJA: MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o. Voćarsko naselje 118, Zagreb

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:

DOMUS NOBILIS d.o.o., Zagreb, J. Stadlera 76, OIB 95477203184, autor Maja Majetić, ovlaštena
arhitektica (ovlašteni arhitekt broj A2979), Zagreb, Eugena Sabljića 8

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Svrha i cilj provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg arhitektonskog rješenja Tkalčićeva 73

PRAVO SUDJELOVANJA:
U svojstvu autora imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova
od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja
bili su određeni UVJETIMA NATJEČAJA.

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri
ocjenjivanju radova ocjenjivački sud je valorizirao:
– usklađenost s Programom, zakonima i propisima
– prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat
– funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
– racionalnost i ekonomičnost rješenja
– primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Natječaj je proveden u skladu s odredbama “Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma,
unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza” Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata,
(NN 85/14)
Vrijeme i mjesto održavanja izložbe pristiglih radova biti će objavljeni naknadno.

 

Izvor: Udruženje hrvatskih arhitekata