Kad članovi Komiteta za provjeru umjetničkih djela diskutiraju o podobnosti umjetničkog rada