Kod nas je trauma izrabljena i njeno korištenje uzrokuje predrasude