Treba stvarati pristupačniji vizualni jezik pobune