Dizajnerska građa Dalmacijavina propada

1

Na atraktivnoj lokaciji u splitskoj luci smještena je zgrada Dalmacijavina koju je 1959. godine projektirao Stanko Fabris. Uz gomilanje dugova te još uvijek nerealizirani pokušaj privatizacije, Dalmacijavino je 2011. godine iselilo iz zgrade u luci, koja je kao državna imovina predana na upravljanje Lučkoj kapetaniji.

2

5

Danas je zgrada i dalje prazna te devastirana, ali u njoj se skriva i vrijedna dizajnerska građa. Na zadnjem katu zgrade među upravno-administrativnim uredima nalazio se i dizajnerski ured. Tu su desetljećima nastajale etikete poznatih nam proizvoda, osmišljavane su reklame kao ona legendarna s Anom Sasso na Bačvicama te su planirane prezentacije na sajmovima koje su Dalmacijavinu donijele brojne nagrade, otkriva nam umirovljeni dizajner Ivica Jurić koji je 37 godina radio za Dalmacijavino te između ostalog bio dio tima koji je stvorio popularno piće Pipi. Pipi se danas kao brend nudi na prodaju zajedno s ostalim brendovima i pogonima Dalmacijavina, ali pri iseljenju iz zgrade u luci mislilo se na sve osim na vrijedan dizajnerski arhiv. Jurić, koji je u mirovinu otišao ranije, napominje kako je sam sačuvao neke crteže, ali da je, uz gomilanje problema i otkaza u firmi, bilo sve manje interesa za dizajn.

3

4

Većina dizajnerske i filmske građe ostala je u napuštenoj zgradi te ju je prije dvije godine ponovo otkrila Mreža solidarnosti organizirajući umjetničku manifestaciju (o čemu smo pisali ovdje) s ciljem ukazivanja na problem radnika i uništene industrije u Splitu. Premda je naglasak manifestacije bio na socijalnoj situaciji, jedan od umjetnika i organizatora Gildo Bavčević upozorio je Državni arhiv u Splitu, Filmsku zbirku na ono što je našao te su vrijedni filmovi koji su do tada tamo propadali spašeni. Međutim, nedavni posjet zgradi otkrio nam je da se u prostoriji koja više nema ni vrata ni prozore, kojoj se urušava strop, među uredskom dokumentacijom, časopisima iz tog vremena i dalje nalaze vrijedni crteži, fotografije i negativi bogate dizajnerske prošlosti. Razmišljajući o baštini grada, industrijska baština važan je dio njegove novije povijesti. Dizajnerska građa tu je najosjetljivija.

6

7

Bogati arhiv Jugoplastike nepovratno je nestao kada su 2004. godine srušena njena postrojenja da bi se na tom mjestu izgradio hotel, trgovački centar i POS-ovi stanovi. U vrijeme kada se uvelike planiraju nova pristaništa za kruzere i putnički terminali u splitskoj luci, neizvjesna je sudbina modernističke zgrade pogona Dalmacijavina u luci, a s njom i dizajnerske građe koju još uvijek skriva. Nadamo se da će fotografije koje vam donosimo, a koje su snimljene prošlog tjedna, potaknuti nadležne službe da zbrinu ove vrijedne ostatke dizajnerske povijesti jedne od važnijih industrija za Split, prije nego ih uništi ljudska ruka ili vremenske neprilike kojima su sada izložene.

Ovaj tekst sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektoničkih medija