Split 3: Dioklecijanova palača 20. stoljeća ugrožena od današnjih barbara