Nagrađena rješenja nisu konačna, investitora još nema