Napuštena gradska klaonica kao kulturno žarište grada