Nogometni stadion u Gunji

 

Predstavljamo realizaciju Stadion Luke Šokčevića Šaljapina u Gunji, koji je projektirao studio GEplus arhitekti, nominiran za ovogodišnju nagradu Medalja za arhitekturu Hrvatske komore arhitekata (o čemu smo pisali ovdje).

 

Foto: Marko Mihaljević & GEplus

 

Stadion je jedno od pet nogometnih igrališta u istočnoj Slavoniji kojima je HNS, u suradnji s FIFA-om i UEFA-om, prije četiri godine odlučio obnoviti nogometnu infrastrukturu devastiranu poplavama.

Stadion u Gunji veličinom je mali objekt, ali povod njegovoj izgradnji ima veliki značaj kao središnje mjesto okupljanja i interakcije lokalne zajednice te razvoja novih generacija sportaša.

Foto: Marko Mihaljević & GEplus

 

Kao najupečatljiviji element njegova vizualnog identiteta ističe se glavno pročelje izgrađeno od opeke koje objektu daje spomeničku vrijednost, s obzirom na to da opeka potječe od srušenih kuća uništenih poplavom.

Odabirom između 12 000 sačuvanih komada, arhitekti su iskoristili najočuvanije primjerke i posebnom ih tehnikom ponovno ugradili u novi objekt.

Foto: Robert Leš

 

Svi korišteni materijali izabrani su u duhu osnovne funkcionalnosti te prevladava natur-beton u interijeru i eksterijeru.
Suvremenim pristupom građevina se u potpunosti uklapa u kontekst ruralnog krajolika karakterističan za Slavoniju i selo Gunju.

 

Foto: Robert Leš

 

“Naš projektni tim prepoznao je da ovaj objekt može biti više nego klasična obnova sportske infrastrukture u jednoj maloj seoskoj sredini sagledavajući od početka građevinu kao važno mjesto okupljanja lokalne zajednice, ali i kao zanimljivu priču koja može biti utkana u građevinu kao memorijska vrijednost.

 

Foto: Robert Leš

 

Polaznik i inicijator koncepta arhitektonske priče je sam povod izgradnje tj. katastrofalna poplava koja je uništila stari stadion, a koji je materijaliziran kroz utkane opeke od srušenih kuća na pročeljima građevine.

Ali, postoje i druge činjenice koje su utjecale na razvoj arhitektonske ideje. Naime, ovo je bila prva stadionska infrastruktura koju je u potpunosti realizirao HNS.

Foto: Robert Leš

 

Također, budžet je omogućavao isključivo zadovoljavanje najosnovnijih funkcija građevine, ostavljajući minimalni prostor za rad na oblikovnoj i vizualnoj pojavnosti objekta.
Upravo ovaj element je od nas zahtijevao veliku arhitektonsku kreativnost i inženjersku dovitljivost kako bi, osim funkcionalnih značajki, građevina zadobila i oblikovne vrijednosti.

 

Foto: Robert Leš

 

Financijska ograničenja su lišila građevinu brojnih tehnoloških elemenata, inače karakterističnih za suvremene objekte kojima isti mogu postati i ograničavajući, a fokus je prebačen na arhitekturu i dodanu vrijednost koju ona može donijeti lokalnoj zajednici.

Na oblikovanje građevine najviše je utjecao ruralni seoski kontekst i lokacija građevine smještena u jednom zelenom ambijentu, gotovo parkovnog karaktera koji karakterizira drvored visokih lipa zasađenih uz rub čestice paralelno s linijama nogometnog igrališta koji stvara prirodnu kulisu gledajući iz smjera stadiona prema terenu.

Foto: Marko Mihaljević & GEplus

 

Oblikovanje stadiona karakterizira izdizanje građevine iz smjera juga stvarajući dojam izrastanja iz terena, svojevrsnu simbiozu arhitekture i zelenog konteksta. Izrastanje iz terena manifestira se i u doslovnom podizanju zelenila na kuću u vidu zelenog krova.

Primijenjena je tipologija ‘stadiona na nasipu’ što također simbolički podsjeća na događaj pucanja nasipa i posljedičnu poplavu.

Na sjevernoj strani, građevina oblikovno započinje i završava naglašenim pročeljem odmah nasuprot glavnom pristupu.
Kontraelement koji uravnotežuje cjelokupnu kompoziciju objekta predstavlja jednostavna, betonska streha koja prelazi u vertikalni element zida s natpisom stadiona.

Foto: Marko Mihaljević & GEplus

 

Oblikovanje se postiglo generiranjem izduženog objekta koji je stvorio svojevrsnu kulisu gledanu od strane igrališta i igrača, čime je podignuta kvaliteta ambijentalnog dojma sudionicima utakmica” , projekt su predstavili Eugen Popović i Gorana Giljanović iz GEplusa.

Stadion Luke Šokčevića Šaljapina u Gunji izgrađen je prema projektnom programu potrebnom za održavanje utakmica do ranga III. Hrvatske nogometne lige.

Foto: Marko Mihaljević & GEplus

 

Unutrašnji prostori su smješteni duž hodnika L oblika u kojem se jednostrano nižu prostorije ureda kluba, ambulante s mogućnosti pregrađivanja u doping sobu, dvije svlačionice za igrače, svlačionica za suce, odnosno ured trenera i tehnička prostorija.

 

Foto: Robert Leš

 

Na strani hodnika prema igralištu projektiran je sustav ormara za spremanje sportske opreme tako koristeći neuporabljiv prostor ispod tribina.
Iz hodnika je direktno omogućen pristup igralištu.

 

Foto: Robert Leš

 

Direktni pristup s igrališta ima i vanjsko spremište smješteno na južnoj strani, a skriveno u zemljanom nasipu.

Na sjevernoj strani u sklopu glavnog pročelja smješteni su prostori prodaje pića i ulaz u javne sanitarije kako bi gledateljima bili odmah vidljivi i dostupni, ali su istovremeno i skriveni vertikalnim zidom L strehe s natpisom naziva stadiona kako ne bi narušavali arhitekturu sjevernog pročelja.

 

Foto: Robert Leš

 

Smještaj prodaje pića i javnih sanitarija omogućava transformaciju parkirališnog prostora u prostor za sajam ili drugu svečanost.
Na etaži tribina smještena je samo kontrolna prostorija koja se koristi za vrijeme odigravanja nogometnih utakmica.

 

PODACI O PROJEKTU

Objekt: Stadion Luke Šokčevića Šaljapina
Lokacija: Gunja, Hrvatska
Godina projektiranja: 2016.
Godina izgradnje: 2017.
Površina bruto: 245,0 m2
Namjena: sportski objekt
Investitor: Hrvatski nogometni savez
Autor: GEplus arhitekti (Gorana Giljanović i Eugen Popović)
Projektni tim: Gorana Giljanović, Eugen Popović, Lea Kovač
Nadzor: Projecting, Managing, Consulting d.o.o.
Ostali info: 337 sjedeća mjesta na tribina (104 natkrivena mjesta)

 

Fotografije: Robert Leš, Marko Mihaljević & GEplus

 

*koncept

 

*situacija

 

*tlocrt prizemlja

 

 

*tlocrt prvog kata

 

*presjeci

*pročelja