Rezultati natječaja za hotel u Maksimirskoj 121 u Zagrebu

Objavljeni su rezultati za opći, prvoga stupnja složenosti, za realizaciju i anketni Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja “Hotel s pratećim sadržajima u Zagrebu, Maksimirska 121“.

Do roka za predaju natječajnih radova 10. prosinca .2016. u 13 sati, u prostorijama Raspisivača natječaja, Papić Gradnja d.o.o., Zagreb, Miroslava Kraljevića 6, zaprimljeno je 25 radova. Članovi Ocjenjivačkog suda većinom glasova odlučili su sljedeće:

PRVA NAGRADA u iznosu od 66.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom “08”

AUTORI:
Davor Prebeg, dipl.ing.arh.
Zoran Bajić, dipl.ing.arh.
Helena Ferkula, mag.ing.arh.
Maja Škripelj, mag.ing.arh.

DRUGA NAGRADA u iznosu od 41.250,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom “05”

AUTORI:
Čikeš-Ćuzela d.o.o.
Oliver Čikeš
Iva Ćuzela Bilać
Ana Staničić
Ranko Puž

 

 

TREĆA NAGRADA u iznosu od 24.750,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom “09”

AUTORI:
Branko Silađin, ovl.arh.
Dalibor Jurković, ovl.arh.
Miljenko Srkoč, ovl.ing.građ.

 

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 19.800,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom “07”

AUTOR:
Teodor Cvitanović
SURADNICA:
Mihaela Maslać

 

PETA NAGRADA u iznosu od 13.200,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom “04”

AUTORI :

Alen Žunić
Luka Krmpotić
Nika Serdar
Siniša Bjelica, ovlašteni arhitekt
Ivan Mihovil Siništaj, 3D vizualizacije

OCJENJIVAČKI SUD

Članovi Ocjenjivačkog suda
1. Prof. Dr. Nikola Filipović, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 1825) – Predsjednik O.S. – predstavnik provoditelja
2. Tonko Zaninović, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 2821), – predstavnik provoditelja
3. Davorin Raos, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 242), – predstavnik provoditelja
4. Ivan Krakan, – predstavnik raspisivača
5. Ivan Papić, dipl.ing.građ. – predstavnik raspisivača

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda
Vukojić Andrea, dipl.ing.arh., (br. 3920)
Tehnička komisija:
Lea Lončarević Žibret, ovl. arh. (br. 3503)
Tajnik natječaja:
Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 207)

RASPISIVAČ NATJEČAJA: PAPIĆ GRADNJA d.o.o., 10000 Zagreb, Miroslava Kraljevića 6,
(OIB: 64090430508), zastupan po Ivan Papić, dip.ing.građ

PROVODITELJ NATJEČAJA:
Studio A d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb
OIB: 75866788318; Tel: 098 298386
Adresa elektroničke pošte: nenad.kondza@gin.hr
Odgovorna osoba Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh.
Adresa elektroničke pošte: nenad.kondza@gin.hr;  mob.098 298 386

VRSTA NATJEČAJA
Natječaj je idejni arhitektonsko-urbanistički, opći, prvoga stupnja složenosti, za realizaciju i anketni.
Registarski broj natječaja 34-16/ZG-UA/N

ROKOVI
Početak natječaja: 10.10.2016.
Rok za postavljanje pitanja: 28.10.2016. do 13 sati
Rok za odgovore na pitanja: 08.11.2016.
Predaja natječajnih radova: 10.12.2016. do 13 sati

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
MATRIX-d- inženjering d.o.o., Voćarsko naselje 118, Zagreb; OIB 90418223094.