Šibenski eksperiment

Društvo arhitekata Šibenik otvorilo je jučer “konceptualni, urbanističko-arhitektonski, javni, opći, anketni, dvostupanjski, I. stupnja složenosti, anonimni” natječaj (ovdje) za Stari pazar u Šibenikueksperiment koji bi po zaključenju mogao dati odgovor kako zadovoljiti javni interes kod zahvata manjeg mjerila, a uz adekvatnu cijenu, ali i pokazati eventualne rupe tako koncipiranog natječaja.

 

Od ranih pogrešnih i poluinformacija o novom modelu, sporno je, naime, koliko prostora dovitljivom investitoru ostaje da izbjegne proklamirane uzuse struke, iako bi se malo tko usudio tvrditi da je i konvencionalnim natječajima, a i lokalnom legislativom općenito, mogućnost manipulacije dokinuta.
Pravilnik HKA je zadovoljen, ostaje testirati koliko će zadovoljni ovom varijacijom biti arhitekti i naručitelji.

Ovaj je skroman, mali natječaj naručitelj, Grad Šibenik, mogao legalno i u potpunosti izbjeći –zagrebački se gradonačelnik upravo igra javne nabave za najvrjednije gradske prostore (ovdje), na užas svih nas koji pratimo rezultate takvog planiranja i upravljanja – no procijenjeno je da je natječaj, kao oblik stručne rasprave, ipak najbolji način da se dođe do optimalnog rješenja.

 

Provoditeljima je cilj poboljšati pristup oblikovanju javnih prostora, a propisani format u kojem se u oba kruga dostavljaju radovi treba osloboditi i prijavitelje od investiranja velikog, potencijalno promašenog truda i broja radnih sati u projekt čija realizacija manje vrijedna od troška izrade uobičajene natječajne dokumentacije.

 

 

To je bez sumnje bolji pristup “za zahvate koji nemaju jasno definiran program, zahvate manjeg mjerila, projektiranje urbane opreme, rješavanje urbanističkih problema na razini studije, sitnih intervencija u već formiranim ambijentima i slično”, a je li dovoljno dobar – vidjet ćemo ubrzo.

U prvom stupnju potrebno je poslati odgovor na natječajni zadatak (uvid u zatečeno stanje i tekstualni osvrt na praktično novouređeni,a disfunkcionalan Stari pazar, dva A2 lista s vizualnim i tekstualnim prilogom) na temelju kojih će Ocjenjivački sud odabrati pet (5) radova za koje smatra da su najbolje odgovorili na kontekst zadanog prostora. Svi odabrani timovi dobivaju obeštećenje od 2.000 kn.

 

 

Temeljem rezultata prvog stupnja natječaja vrši se, u slučaju potrebe, korekcija natječajnog programa za drugi stupanj natječaja.
Radovi odabrani u prvom stupnju razrađuju se u drugom stupnju prema zaključcima i preporukama Ocjenjivačkog suda.

U drugom stupnju odabrani timovi izrađuju idejnu skicu (do tri A2 lista i neograničen broj listova knjižice A4 formata), a nakon predaje idejne skice Ocjenjivački sud ocjenjuje sve radove te dodjeljuje tri (3) nagrade.

Uz predsjednika žirija, profesora Tonča Žarnića, u odlučivanju sudjeluju i gradonačelnik Željko Burić, te Dario Crnogaća kao predstavnik DAŠ-a.

 

 

Zaista mali iznosi od 3.200, 4.800 i 8.000 kn za pobjednike u drugom krugu mogu biti dobar trening.

Koliko truda uložiti za maksimalno ukupnih 10.000 Kn, a poslati rad koji ćete sretni staviti u portfolio, za razliku od projekata za istu cijenu iz svakodnevne prakse, za koje se pravite da ne postoje?

Što zbog traženog formata, a nekima sigurno i zbog Žarnića u žiriju, sve ovo može izgledati kao vježba na fakultetu i baš zato bi moglo biti vrijedno, zbog spekuliranja bez grča. Igra je povlastica, a ovdje čak ni sadržaj nije zadan.
Sretno svima!