Urbanistička revitalizacija Koteksa i tvrđave Gripe u Splitu

Predstavljamo studentski rad studentica Arhitektonskog fakulteta u Splitu – Ane Čirjak, Anite Grge i Petre Tomeljak, rad koji se u svom prvom dijelu bavi urbanističkom revitalizacijom prostora između Koteksa i tvrđave Gripe u Splitu, a u drugoj se dionici fokusira na arhitektonsku revitalizaciju same tvrđave.
O konceptu projekta u nastavku pišu autorice.

Gripe su dio Splita čiji nastanak možemo pratiti još od izgradnje tvrđave Gripe u 17.s.t kad je ona s tvrđavom Bačvice podignuta u svrhe obrane grada.

Situacija


Rastom grada utvrdu okružuje izgradnja te 1980.- ih u neposrednoj blizini izranja još jedan monumentalan sklop – sportsko prodajni centar Koteks.

Problemi u prostoru najviše su usmjereni na loš kontakt pješaka s okolinom.
Stubišta, denivelacije i parkirne površine otežavaju kretanje unutar obuhvata.
Koristi se nekoliko ruta i to gotovo isključivo kao prečica.

Sportski sadržaji su izolirani, a komercijalni, osim ugostiteljskih, neadekvatni.

Aksonometrija

Projekt se fokusira na smislenom povezivanju tvrđave Gripe i sportsko prodajnog kompleksa.

Uklanjanjem derutne izgradnje i starijih dvorana otvara se mogućnost boljeg povezivanja dvije cjeline implementacijom novih sadržaja: gradskih bazena, sportske dvorane, te hotela i klinike.

Aksonometrija eksplodirana


Potrebno je urediti pješačke i zelene površine te dati smjer nedefiniranim putanjama.
Popratni komercijalni sadržaji trebaju odgovarati sportskima.
Potrebno je osmisliti prostore zaštićene od sunca, prostore fleksibilnih režima.

Koncept

Na postojeću izgradnju položen je raster i pješačke osi kroz obuhvat, koje osim usmjeravanja definiraju položaj novih sadržaja i oblikovanje objekta.
Fokus je na stvaranju otvorenih prostora i ”sivih zona” prijelaza u zatvorene.

Dijagram

Ta kontakt zona zamišljena je kao lagana konstrukcija nadstrešnica koje definiraju različite elemente: ulaze, tribine, paviljone, mostove, igrališta…

Nadstrešnica

Uz glavnu pješačku os postavljeni su novi sportski sadržaji.
Na samom sjeveru obuhvata je dvodijelna sportska dvorana sa zelenim ulaznim trijemom na koji se hvata i glavna zgrada kupališta.

Servisi su postavljeni tako da odvajaju borilište i školjku bazena od parkinga i postojeće izgradnje.

Presjek 1
Presjek 2

Ponovnim otvaranjem unutarnje ulice kroz dvoranu Gripe otvara se nova os kretanja na koju se hvataju manji ugostiteljski objekti i predviđa pješački most preko brze prometnice te nastavak šetnje prema centru grada.

Presjek 3

Uz tvrđavu Gripe predviđa se sportski hotel koji kaskadno svladava topografiju te je šetnicama i parkom povezan s klinikom i komercijalnim paviljonima.

Detalji

Svi novi objekti su tretirani kao transparentni volumeni sa shed krovištem ukomponirani u horizontalnu strukturu nadstrešnica što objedinjuju parternu zonu.

Ambijent

Oni se svojom visinom ne suprotstavljaju okolini, te su izlomljeni kako bi uvukli otvorene prostore te ih prilagodili mjerilu čovjeka.

Ambijent

Kolegij: Diplomski studio 3 – urbanistička dionica
Studentice: Ana Čirjak, Anita Grga i Petra Tomeljak
Mentori: Ante Kuzmanić, Saša Randić, Jere Kuzmanić i Mirjana Radoš
Površina obuhvata: 124 000 m2 (približna površina, uključujući i tvrđavu Gripe)