„Ni struka ni kulturna politika nisu se odredile prema naslijeđu socijalizma“