Postanite sudionik urbanih promjena

Actors of Urban Change je europski program Zaklade Robert Bosch u suradnji s MitOst e.V. Cilj programa je ostvarivanje održivog i participativnog urbanog razvoja kroz kulturne aktivnosti.

Prijave potencijalnih suradnika iz Hrvatske se mogu podnijeti do 13. rujna 2015.

 

3

 

Provodi se jačanjem sposobnosti za međusektorsku suradnju između aktera kulturne sfere, administracije i privatnog sektora, pri čemu se formiraju  timovi od tri člana koji se zalažu za provedbu projekta u njihovom gradu.

Koristeći kulturu kao alat i zadani kontekst, projekti mogu obuhvaćati  baviti širok spektar društvenih, političkih i ekoloških izazova vezanih za urbane promjene.

 

2

 

Na lokalnoj razini, timovi dobivaju potporu za provedbu zajedničkih projekata putem bespovratnih sredstava i individualnog podučavanja. Na međunarodnoj razini, timovi dobivaju daljnje kvalifikacije putem radionica, seminara, sastanaka s kolegama i putovanja tijekom stažiranja s timovima iz različitih gradova, omogućujući razmjenu i umrežavanje diljem Europe.

Za daljnje informacije, posjetite www.actors-of-urban-change.eu.