Za uređenje Trga žrtava fašizma treba provesti javni natječaj