HKA traži ukidanje ograničenja od pet godina za rad na kulturnim dobrima