“Kovačić” dodijeljen 3LHD-u, “Galić” za Letilović i Pedišića, “Bernardi” odlazi Studiu UP