“Mali princ”, europski centar za kulturu leta

Predstavljamo projekt arhitektice Anete Mudronje Pletenac, nagrađen na 50. zagrebačkom salonu arhitekture u kategoriji “Prijedlog”.

1

 

Projekt rekonstrukcije i revitalizacije napuštenog Aerodroma Željava autorica opisuje riječima: “Napuštenost postojeće prostorne strukture Aerodroma Željava predstavlja rijedak i vrlo specifičan izazov za promišljanje i projektiranje.

 

1

 

Aerodrom je nastao u kasnomodernističkoj gesti, u vrijeme hladnoratovske krize, kao odraz moći političke ideje jedne zajednice.

01

 

Paradoksalno je da ta ista zajednica, iz istih razloga zbog kojih je gradila tu moćnu megastrukturu radi totalne regulacije i kontrole, u trenutku napuštanja ju devastrira.

03

 

Svoju razornu moć ideje provedenu procesom otvaranja, bušenja brda, završava njegovim miniranjem.

01

Taj čin devastiranja ono je mjesto koje je stvorilo osjećaj oslobađanja i dovelo u napetost regulaciju i želju te otvorilo prostor za novi događaj, za upisivanje koje slijedi.

6

 

9

Prema svojoj prvobitnoj namjeni, aerodrom kao projektirani prostor kompleksna je struktura u službi leta.

02

Drevna ljudska fascinacija letom i želja za ovladavanjem nespoznatim, nesagledivim prostorima (u realnosti i virtualno) ono je što povezuje arhitekturu i let.

04

Ta želja za ovladavanjem, regulacijom prirode i njenom kontrolom istovremeno udaljava čovjeka od okoliša. Tu su i izvori ekoloških i društvenih kriza današnjice.

 

05

No ta ista želja za spoznajom i izmicanjem iz ustaljenoga poretka vlastitog okoliša istovremeno je i jedina kombinacija koja naseljava ljudskost.

03

“Pustinja, eksperimentiranje sa samima sobom, to je naš identitet, jedina prilika za kombinaciju koja nas je naselila”, kako kaže Guattari (izvor: Ballantyne, A. (2007.) D&G for Aechitect, Taylor & Francis e-Library, Ruutledge, London and New York).

3

Stoga ovaj projekt revalorizacijom, rekonstrukcijom i revitalizacijom, klasičnim arhitektonskim projektantskim analizama i metodama, na prvo mjesto stavlja LET i njegov emancipatorski potencijal za pojedinca.

4

Pritom se u projektiranju Europskog centra za kulturu leta „Mali Princ“ stalno ističe opasnost od totalitarizma, koja se krije u svakom ljudskom činu.”

2

8

10

 

Autorica: Aneta Mudronja Pletenac
Suradnici: dr. sc. M.Hržić (mentorska suradnja), dr. sc. S. Božić, dr.sc. M. Vrbančić i dr. sc. T.Pletenac (teorija); V. Glavan; H. Grgić i N.Husanović (terensko i arhivsko istraživ.); mr. sc. Irena Matkovići, dr. sc. Ana Mrđa (urbanističko-planerska dok.); D. Andrić (konstrukcija); T. Borković (infrastruktura); F. Plajh Pletenac, T. M. Pletenac, J. Ćurić, P. Matošin (tehnička suradnja); I. Mladina (3D)
Naziv djela: Europski centar za kulturu leta “Mali princ”, Rekonstrukcija i revitalizacija napuštenog Aerodroma Željava – Podzemni kompleks “Klek” (Objekt 505)
Lokacija: Aerodrom Željava
Godina: 2014.
Investitor: Projekt je financiran vlastitim sredstvima