Natječaj za rekonstrukciju ljetnikovca Ivanišević i izgradnju crkve u Tučepima

 

Općina Tučepi raspisuje, a Društvo arhitekata Splita (DAS) organizira i provodi državni, javni, otvoreni, projektni, dijelom anketni, u jednom stupnju, anonimni Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja rekonstrukcije građevine stare uljare (ljetnikovac Ivanišević) i izgradnje nove crkve u Tučepima.

01

Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača Natječaja: E-MV-13/15
Registarski broj Natječaja HKA: 188-15-TU-IUA

INVESTITOR I RASPISIVAČ: OPĆINA TUČEPI, Kraj 39a, 21325 Tučepi, OIB 03720208237, koju zastupa Načelnik Općine, Ante Čobrnić, tel. 021/623585, fax. 021/623568, e-mail: ante.cobrnic@tucepi.hr, web stranica: www.tucepi.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Marijana Bronzović, dipl.ing.arh., tel. 098/208235, e-mail: tajnistvo@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr.

SVRHA I CILJ NATJEČAJA: primarno dobivanje najboljeg idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja u svrhu izgradnje nove crkve u Tučepima kroz projektni dio Natječaja, a zatim i dobivanje najboljeg idejnog rješenja za rekonstrukciju građevine stare uljare (ljetnikovca Ivanišević) i prenamjenu u kulturni centar kroz anketni dio Natječaja.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

10

DOKUMENTACIJA
Raspisivač Natječaja natjecateljima stavlja na raspolaganje natječajnu dokumentaciju u digitalnom obliku u EOJN i na web stranici DAS-a i to:
A/ Program Natječaja
B/ Opći uvjeti Natječaja
Izrađivač natječajnog programa je ASK Atelier d.o.o., Trg N. Š. Zrinskog 17, 10 000 Zagreb, OIB 11754326061, tel. 01/4873883, direktor: Azra Suljić, dipl.ing.arh., ovl.arh.

ROKOVI
Početak Natječaja je srijeda, 9. rujna 2015. godine.
Natječajne podloge, pripremljene u digitalnom formatu, mogu se naručiti na e-mail: tajnistvo@d-a-s.hr i bit će dostavljene natjecateljima elektroničkom poštom. Natječajnu dokumentaciju natjecatelji mogu preuzeti u EOJN i na web stranici DAS-a: www.d-a-s.hr.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do petka, 2. listopada 2015. godine.
Pitanja se dostavljaju putem e-maila na adresu: tajnistvo@d-a-s.hr.
Pisani odgovori bit će objavljeni na web stranici DAS-a, www.d-a-s.hr, najkasnije do nedjelje, 11. listopada 2015.
Rok predaje natječajnih radova je ponedjeljak, 9. studenoga 2015. godine, do 15.00 sati, u Društvu arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, 21000 Split, bez obzira na način dostave.
Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do petka, 4. prosinca 2015. godine.

NAGRADE
Ako do utvrđenog roka bude zaprimljeno najmanje šest radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti nagrade u netto iznosu kako slijedi:
I nagrada       24.000,00 kn (30.240,00 kn brutto*)
II nagrada     15.000,00 kn (18.900,00 kn brutto*)
III nagrada   9.000,00 kn (11.340,00 kn brutto*)
Ukupni nagradni fond iznosi 48.000,00 kn netto (60.480,00 kn brutto*).
*Procijenjeni brutto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze, doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV-a.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud od pet članova u sastavu:
1. Vjekoslav Šimić, donačelnik Općine Tučepi, predstavnik Raspisivača
2. Ante Šimić, predstavnik Raspisivača
3. Dario Gabrić, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja
4. Mario Pezelj, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja
5. Ivo Vojnović, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja
Zamjenik/ca člana Ocjenjivačkog suda:
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh, ovl.arh., predstavnik Provoditelja
Tehnička komisija:
Marija Zulim Ivačić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Tajnik/ca Natječaja:
Danira Matošić Matičević, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

 

Izvor: Društvo arhitekata Splita