Objavljene nominacije za godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata

Hrvatska komora arhitekata objavila je nominacije za godišnje nagrade – Medalje, u tri kategorije: arhitektura, urbanizam i konceptualni pothvat.

Dobitnici nagrada bit će poznati na svečanoj večeri na Danima arhitekata 3.0 u Splitu, u petak, 5. travnja 2019.

Za ocjenjivanje pristiglih prijedloga imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu:

akademik Nikola Bašić, dipl. ing. arh., Tomislav Ćurković, dipl. ing. arh., prof. Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh., akademik Mladen Obad Šćitaroci, dipl. ing. arh., prof. dr. sc. Karin Šerman, dipl. ing. arh.

Za Medalju za arhitekturu Ocjenjivački sud nominirao je četiri realizacije:

1. Kuća Jerini, više o projektu čitajte ovdje.

Autor: Branka Juras
Koautor: Lorena Posinković

Foto: Srđan Hulak

Foto: Robert Matić

2. Američka međunarodna škola u Zagrebu/AISZ

Autor: SANGRAD+AVP: Vedran Pedišić, Erick Velasco Farrera, FLANSBURGH ARCHITECTS: David A. Croteau, Jenni Katajamäki

Suradnici: Gordana Gregurić Miočić, Martina Petrač, Ida Katić

Foto: Erick Velasco Farrera

Foto: Robert Benson

3. Osnovna škola sa sportskom dvoranom u Popovači

Autori: Mia Roth-Čerina i Tonči Čerina
Suradnici: Tajana Jaklenec i Nebojša Weiner

Foto: Marko Mihaljević

Foto: Luka Korlaet

4. Kućice za odmor u zoni jezera u sklopu Plitvice Holiday Resorta u Grabovcu, Općina Rakovica

Autor: Abstracto studio d.o.o., Ivan Plemenčić
Suradnici: Ivana Družinec, Nina Delač, Adriano Penava, Nikola Paunović, Petra Starčević

Foto: Sanja Jagatić

Za Medalju za urbanizam Ocjenjivački sud nominirao je dva rada:


1. Projekt urbana sanacija: koncepcija i provedba šest pilot-projekata u cilju istraživanja metodologije urbane sanacije, organizacija stručnog skupa i izrada zbornika “Urbana sanacija”

Koncepcija, vodstvo i koordinacija projekta: Irena Matković, Držislav Dobrinić, Lidija Škec, Rafaela Kovačević – Pašalić,
Urednica zbornika: Ariana Korlaet

2. Izlozba/brošura iz područja prostornog planiranja “Kako čitati prostorni plan”

Autori: Vana Rodin Kružić i Sanja Turk

Za Medalju za konceptualni pothvat Ocjenjivački sud nominirao je dva rada:


1. Knjiga/brošura: “Arhitektura 20 stoljeća u Varaždinu / Radna skupina Varaždin – Tekstovi 2017/2018”

Autori: Antonija Galac, Janja Ivanec, Filip Kobzinek, Janko Jelić, Petra Korpar, Kristina Škrokov

2. “Laboratorij arhitekture”

Autori: Blanka Levačić, Silvija Pranjić, Ana Martinović, Mirjana Pintar

3. Izlozba/ brošura iz područja prostornog planiranja – “Kako čitati prostorni plan”

Autori: Vana Rodin Kružić i Sanja Turk

Izvor: HKA