Kuća dobrog suživota starog i novog

Predstavljamo realizaciju – Kuću Jerini, arhitektice Branke Juras, koja se nalazi na otoku Krku, u sklopu obiteljskog gospodarstva u Bajčićima.
O konceptu i izazovima projekta u nastavku piše autorica projekta.

 

U ovom projektu postoji sukob između dva principa, odnosno između nužnosti očuvanja arhitektonskog nasljeđa i nužnosti razvijanja suvremene arhitekture.

 

 

Smjernice u projektiranju ne bi smjele biti konzervacija sela i gradova jer ih time pretvaramo u muzeje, ali oni ne bi smjeli ni izgubiti svoj karakter zbog nedostatka starih građevina.

 

 

Važno nam je postaviti prava pitanja na pravom mjestu, znati da arhitektonska kvaliteta zgrade nije dovoljna za uspješnu integraciju i ono što je odlučujuće u kvaliteti odnosa između starog i novog.

 

 

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija i nadogradnja obiteljske kuće i štale u sklopu obiteljskog gospodarstva na Krku u naselju Bajčići.

 

 

Obiteljsko gospodarstvo sadrži četiri cjeline: staru kuću namijenjenu življenju, štalu kao pomoćni prostor za sušenje sijena, spremište koje je vidljivo samo u obrisima te guvno koje je sačuvano u izvornom obliku i smješteno oko zajedničkog dvorišta te izdignuto u odnosu na teren.

 

 

Novim rješenjem interveniralo se na svim građevinama u obuhvatu na način da su se svi objekti integrirali u jednu cjelinu.

Stara kuća se u prizemnom dijelu proširuje za prostor wellnessa koji je ukopan s dvije strane.

 

 

 

 

 

 

Na katu se dodaje novi ulaz kod postojeće šterne.
Štala se u prizemnom dijelu proširuje za ljetnu poluotvorenu kuhinju (pomoćni objekt kao aneks kući na mjestu stare šterne).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta: Kuća Jerini
Projektantska tvrtka: Ured Branka Juras
Lokacija: Bajčići, Krk
Godina realizacije: 2018.
Površina: 450 m2
Autorski tim: Branka Juras, Lorena Posinković
Inženjer konstrukcije: Nenad Morpurgo
Pejzažni arhitekt: Dobrila Kraljić
Klijent: Ozana Nenadić, Kristijan Nenadić
Investicija: 970 000 eur

Fotografije: Robert Matić, Srđan Hulak

 

*dijagram

 

*situacija

 

 

*nacrt katova

 

*presjek 1

 

 

 

 

 

*presjek 2

 

 

 

 

 

 

*presjek 3