Potencijal se krije unutra

Blokovska izgradnja, karakteristična za brojne europske gradove, u svojim unutrarnjim zonama krije velike prostorne potencijale. Neki gradovi, poput Zagreba, nemaju nikakvu naviku ni strategiju njihova iskorištavanja, dok je primjer Barcelone scenarij kakav bi gradske zone sa sličnom strukturom trebale pratiti.

Upravo je u jednom barcelonskom bloku nastao projekt dječjih jaslica koji vam danas predstavljamo, a potpisuju ga Batlle i Roig Architectes. Pri urbanističkoj obnovi bloka, odnosno parka Jardins de Malaga, omeđenog ulicama Nicaragua, Berlin, Numancia i Avenida Josep Tarradelas stvoren je, između ostalog, i prostor za izgradnju edukativne ustanove za najmlađe.

Pravokutna parcela jaslica pozicionirana je uz kontinuirani zid na sjeveru, dok se na južnoj strani otvara na park. Ovakva pozicija, ali i uobičajeni projektantski zahtjevi pri projektiranju dječjih ustanova, rezultirali su smještanjem edukativnih jedinica uzduž južne strane. Zbog relativno malog prostora parcele, jaslice su organizirane na dvije etaže.

Osim same inicijative, građenja unutar blokovske strukture, ova dječja ustanova izuzetna je i po projektantskom pristupu, naglašenoj distinkciji otvaranja i zatvaranja sadržaja apliciranoj na materijale; grubost i kompaktnost betona te prozračnost i lakoća perforiranog metala. Naravno, beton dominira sjevernom stranom objekta dok je raznolika metalna fasada korištena za južnu zonu.

Za razliku od monokromatskog eksterijera jaslica, njegov interijer koloristički je u potpunoj suprotnosti; dominira naglašena šarolikost, žarke boje aplicirane na komunikacijske zone.  Toplinu boja interijera prati i izbor materijala naglašene taktilne kvalitete; a to su drvo i guma.

Bez obzira što zagrebački donjogradski blokovi apsolutno ne iskorištavaju potencijale svoje unutrašnjosti jedan od rijetkih primjera uspješne arhitektonske realizacije unutar bloka, koja itekako dobro funkcionira, upravo je iste namjene – edukaciju najmlađih. Riječ je o nagrađivanom projektu vrtića Vedri dani arhitekta Miroslava Genga.