Prava vrijednost Zvijezde su ljudi

Predstavnici karlovačkih udruga i gradskih ustanova u kulturi, u subotu su, u višesatnom obilasku stanova u karlovačkoj povijesnoj gradskoj jezgri Zvijezda, sakupili vrijedne spoznaje, koje će udruga KA-Matrix upotrijebiti u pripremi projekta revitalizacije Zvijezde, izvijestila je arhitektica Miranda Veljačić za Hinu, koja kroz udrugu Platforma 981 koordinira aktivnostima udruga i ustanova u kulturi osam hrvatskih gradova.

Suradnja se provodi kroz programsku platformu “Urbanistička početnica”, a spoznaje će pomoći da se o građanima Zvijezde ne priča apstraktno, već kao o konkretnim ljudima i potrebama, da bi se u procesima urbanističkih promišljanja pogodile prave potrebe, to tim prije jer Europska unija potiče projekte revitalizacije starih gradova, rekla je Veljačić.

2

Vrijednost Zvijezde je neupitna, kako tipološki tako i povijesno, ali njena prava vrijednost je život. Građanima treba pomoći da rješavaju probleme korištenja prostora, ali i da imaju znanja o socijalnim, ekonomskim, ekološkim, estetskim i etičkim implikacijama organizacije životnog prostora pa da se ovdje sačuva život, jer bi bez građana bilo upitno čemu služi taj prostor i zašto bi ga bilo potrebno  čuvati, rekla je Veljačić.

Karlovački aktivist Denis Mikšić rekao je da je kroz projekt “Urbanistička početnica” održana “turneja” kroz stanove u staroj karlovačkoj gradskoj jezgri Zvijezda, da bi vidjeli kakva je tu kvaliteta života, ali i da se vide “kako živi Zvijezda”, odnosno da se zaustavi propadanje infrastrukture, a time i iseljavanje stanara.

“Prije tri tjedna u okviru projekta KA Matrix-hibridni grad obišli smo zgrade s javnom namjenom, a sad obilazimo stanove ljudi koji nam žele predočiti probleme održavanja povijesnih zgrada, sakupiti inicijative i ideje kako doprinijeti daljnoj revitalizaciji Zvijezde i da se u planove lokalne uprave uključe i razmišljanja i potrebe građana, jer otvaranje Zvijezde turizmu, a bez da se ondje živi svakodnevnim životom, neće polučiti ni turističke rezultate“, rekao je Mikšić.

1

Igor Čulig kustos Gradskog muzeja Karlovac rekao je da je struka podijeljena u poimanju obnove devastiranih zgrada. On osobno nije za replike, već za rekonstrukcije.

4

Pema Čuligovim podacima u karlovačkoj Zvijezdi je uz crkve, veleučilište, Muzej, te Gradsku upravu još oko 240 kuća, ali je velik dio njih ruševan. Tu živi 900 stanovnika, a trideset posto njih prima socijalnu pomoć od države. Ali to nije specifičan problem Karlovca već svih povijesnih gradova, a proces je to koji traje cjelu drugu polovicu 20. stoljeća.

Problem Karlovca je što elite ne žive u Zvijezdi, što ne doživljavaju život u Zvijezdi kao stvar prestiža, rekao je Čulig, te se založio da gradska uprava i odgovorne institucije zainteresiranim investitorima prodaju za jednu kunu one zgrade Zvijezde koje su prazne i propadaju desetljećima, rekao je Čulig.

“Urbanističku početnicu” financijski podržavaju Ministarstvo kulture, Zaklada Kultura nova, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, te gradovi Dubrovnik, Karlovac, Rijeka, Split i Zagreb.

 

Foto: skyscrapercity.com