Projekt “Zagreb za mene” predstavlja 33 potencijalne lokacije za urbanu revitalizaciju

Predstavljanje 33 potencijalne lokacije za realizaciju u sklopu projekta “Zagreb za mene” održat će se u ponedjeljak, 29. lipnja u 10:00 sati u Društvu arhitekata Zagreba, Trg bana Jelačića 3/1, Zagreb.

Lokacije su odabrane putem stručne urbanističke studije koju je napravila Katedra za urbanizam Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te propitivanjem mišljenja građana, udruga, stručne javnosti  i mjesne samouprave metodom Akupunkture grada Društva arhitekata Zagreba. Nakon javne rasprave koja se otvara ovim predstavljanjem odabrat će se 17 lokacija koje će ići u daljnju realizaciju (o čemu smo pisali ovdje).

1

Društvo arhitekata Zagreba u suradnji s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Gradom Zagrebom pokrenulo je projekt urbane revitalizacije javnih prostora u gradu Zagrebu kroz provedbu 17 zahvata i intervencija u javnim prostorima na području cijeloga grada. Intervencije će biti  manjeg do srednjeg obuhvata investicijske vrijednosti do 20 milijuna kn.

Ovakav distribuirani pristup imati će za učinak poboljšanje cjelokupne slike grada, te unaprjeđenje kvaliteta urbanog života građana kroz segmente stanovanja, rekreacije, odmora i društvene kohezije. Dinamika provedbe projekta  proteže se kroz 2015. i 2016. godinu. Osim pripreme i uređenja grada, ove će intervencije doprinijeti stvaranju pozitivnog odnosa građana prema javnom prostoru, te stvaranju pozitivnog ozračja i optimizma u gradu. U dijelu intervencija koristit će se i metoda Akupunkture grada koja će osigurati aktivno sudjelovanje građana, te građanskih udruga i inicijativa u ovome projektu.

Odabir lokacija i obuhvata zahvata provodio se u suradnji Urbanističke katedre Arhitektonskog fakulteta s  Gradskim uredom za prostorno uređenje, Društvom arhitekata Zagreba i timom Akupunkture grada tijekom intenzivnog tromjesečnog rada kroz ispitivanje javnog mijenja ( o čemu smo pisali ovdje, ovdje i ovdje), izradu stručne urbanističke studije, te dosadašnje rezultate programa Akupunktura grada.

Po izboru lokacija i utvrđivanju obuhvata i investicija, Arhitektonski fakultet će provest cjelokupni stručni program projekta, te će za sve pojedine lokacije izraditi natječajne programe i podloge. Za veći dio odabranih lokacija provest će se i Akupunktura grada, koja će osigurati participativnost građana u odlučivanju i iskazivanju stvarnih potreba te će na taj način dati doprinos kvalitetnoj pripremi programa i podloga za te lokacije. Društvo arhitekata Zagreba provest će potom arhitektonsko – urbanističke natječaje, a po odabiru idejnih rješenja Gradski ured za prostorno uređenje pripremit će realizacije intervencija.

Izvor: Društvo arhitekata Zagreba