Rehabilitacija prostora

Društvo arhitekata Zagreba u sklopu projekta ARTUR (Arhitektura i turizam) koji se održava u suradnji s Institutom za turizam i lokalnim društvima arhitekata organizira konferenciju ARTUR posvećenu temi REHABILITACIJA PROSTORA i objekata u turizmu,  29. rujna 2016. u Društvu arhitekata Zagreba, Trg bana Josipa Jelačića 3/1.

 

1

Konferencija se u Programu stručnog usavršavanja HKA-a vrednuje sa 6 (šest) sati HKA SU standarda iz područja:

B1.1 Strategije prostornog razvoja
B2.4 Javni prostor u gradu
B2.6 Koncepti rekonstrukcije zatečenog prostora
C1.3 Arhitektura sa specifičnim zahtjevima projektiranja
C3.1 Nasljeđe
C3.2 Rekonstrukcija

Na završnoj konferenciji u Zagrebu prezentirat će se odgovori s radionica IGNORANCIJA u Rijeci i DEVASTACIJA u Splitu te će se pokazati na primjeru tri rada produkti radionice IMAGINACIJA održane u Zagrebu, koji se bave problemima nekontrolirane gradnje, procesima privatizacije i  složenih vlasničkih situacija.

Tema okruglog stola Rehabilitacija turizma – Ignorancija, Devastacija i  Imaginacija okupit će goste: dr.sc. Idisa Turata, dipl.ing.arh.; dr.sc. Bojanu Bojanić Obad Šćitaroci, dipl.ing.arh. s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu; Silvija Novaka, dipl.ing.arh. iz studija 3LHD; dr.sc., Sandu Čorak iz Instituta za turizam; Vesnu Rajković, dipl.ing.arh. iz Ministarstva turizma te mr.sc.; Kseniju Petrić, dipl.ing.arh. iz Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Teme turizma i prostora kroz predavanja na temu Transformacije objekata u turizmu predstavit će međunarodni stručnjaci  dr.sc. Sussana Lobo, Universidade de Coimbra, Portugal, dr.sc. Meinhard Breiling, TU Wien, Austrija, dr.sc. Ester Higueras, Universidad Politécnica de Madrid, Španjolska te Aleksandar Bede, Università Iuav di Venezia, Italija.

Završna svečanost Konferencije ARTUR je dodjela Nagrada ARTUR;  članovi ocjenjivačkog suda  Nagrade ARTUR  su stručnjaci iz područja arhitekture, urbanizma, turizma, razvoja destinacija, strateškog planiranja i medija: dr.sc. Jasenka Kranjčević, Institut za turizam, dr.sc. Idis Turato, Arhitektonski fakultet, dr. sc. Tihomir Jukić, Arhitektonski fakultet, Đuro Tomljenović, urednik news portala Turizmoteka.hr i  dr.sc. Ana Mrđa, Arhitektonski fakultet.

02

Sudjelovanje na konferenciji je ARTUR je besplatno. Prijave za sudjelovanje putem e maila: daz@d-a-z.hr.

ARTUR kroz temu Rehabilitacija prostora problematizira (uspostavljanje; povrat izgubljenih prava; vraćanje u prijašnje stanje; vraćanje dobrog glasa) te  istražuje  uzroke i posljedice – razloge zapuštanja turističkih prostora.

Ponajviše se pri tome bavi javnim prostorima, analizirajući ih kroz ekonomsko-političke i društveno-socijalne promjene koje su utjecale na potrebu revizije i stvaranje novih razvojnih modela turizma. Pri tome također ispituje okvir promjena kroz pitanje zakonodavstva i vlasništva, koje je dovelo do investiranja i upravljanja kroz nove kanale.

ARTUR se bavio elementima devastacije prostora recentnom gradnjom i razmatrao moguće metode ili načine njegove rehabilitacije. Analizirali smo navedene procese i učinke vođeni  dobrim realiziranim primjerima kao i primjerima u kojima prepoznajemo znatne potencijale s ciljem postavljanja rehabilitacijskih smjernica i kriterija.

03

 

Kao pripremu za Konferenciju ARTUR proveli smo tri radionice:

1. IGNORANCIJA, Rijeka
[lat. ignorantia: neznanje, prezir, nevođenje računa o čemu, neobaziranje na što]

Tema: Zaboravljeni turistički potencijali. Pozitivni aspekti turističkog developmenta. Primjeri turizmom ignoriranih prostora u različitim mjerilima, pretežito na javnom dobru, gdje turizam ima snagu stvoriti dodanu vrijednost (npr. napušteni hoteli i odmarališta, napuštene povijesne jezgre itd.).

Pitanja: Da li nas deprimiraju ignorirani turistički prostori? Tko je odgovoran za ignoriranje pojedinih turističkih resursa? Da li su ignorirani prostori potencijalna turistička razvojna prilika? Tko ima snagu rehabilitirati ovakve turističke prostore?

04

 

2. DEVASTACIJA, Split
[lat. devastatio: pustošenje, opustošivanje, uništavanje, razaranje]

Tema: Turizam kao uzurpator prostora. Negativi aspekti turističkog developmenta. Primjeri turizmom devastiranih prostora u različitim mjerilima (npr. stihijska izgradnja, apartmanizacija, uzurpacija javnog dobra, betonizacija obale, degradacija identiteta destinacije itd.).

Pitanja: Da li nas inkomodira devastirani turistički prostor? Tko je odgovoran za načinjenu devastaciju? Da li je moguća rehabilitacija devastiranog turističkog prostora? Tko bi trebao platiti sanaciju štete? Da li rehabilitacija turističkog prostora omogućava pokretanje novog razvojnog ciklusa u turizmu?

05

Foto: Duška Boban

 

 

3. IMAGINACIJA, Zagreb

[lat. imaginatio: mašta, zamisao, umišljaj, mentalna sposobnost stvaranja slika nestvarnih ili dalekih predmeta, sposobnost mišljenja u predodžbama, simbolima, metaforama]

Tema:
Promišljanje turističkog prostora. Pozitivni aspekti turističkog developmenta. Revitalizacija, reanimacija, sanacija, konsolidacija, akomodacija, modifikacija, implementacija, naracija, kreacija, akcija.
Fantazija je sljedeća poželjna stvar za pravi ideološki koncept u ekonomiji turizma, pripadajućim mu društvenim odnosima i posljedičnim aktivnostima u razvoju gradskih teritorija sa novim ili drugačijim urbanim elementima.

Pitanja: Što ja mogu učiniti? Ili barem kako mogu zamisliti prostor oko nas? Ideja preseljenja, u možda moguće, jedna je od tema koju ćemo pratiti kroz  odgovore građana i arhitektonske i drugih struka.

06

 

Organizacija: Društvo arhitekata Zagreba
ARTUR tim: Ana Mrđa, Andreja Ilijanić, Aleksandra Uhernik Đurđek, Sunčana Rapaić, Davorka Perić, Ana Marendić, Iva Rukavina, Boris Vidaković
Partner: Institut za turizam
Potpora: Grad Zagreb – Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport, Ministarstvo kulture, Turistička zajednica grada Zagreba

 

O programu i nagradi ARTUR više doznajte ovdje.

 

 

Izvor: DAZ