Rezultati natječaja za idejno rješenje spomen obilježja braniteljima u Krapini

Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade “Gromovi”, Podružnica Krapinsko-zagorske županije i Društvo arhitekata Varaždin (DAV) objavili su rezultate za Opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju i anketni natječaj za izradu idejnog urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovnog rješenja: Spomen obilježje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko–zagorske županije.

Na natječaj, koji je trajao od 18. rujna 2017. do roka za predaju natječajnih radova 2. studenog 2017., zaprimljeno je ukupno 17 radova.

Ocjenjivački sud je djelovao u sastavu:
Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt – predsjednik,
Milivoj Mikša, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt,
Stjepan Duš, hrvatski branitelj,

Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda
Kaja Šprljan Bušić, mag.ing.prosp.arch., ovlaštena krajobrazna arhitektica.

Tehnička komisija:
Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tajnica natječaja:
Tanja Martinec, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Ocjenjivački sud je na V. sjednici održanoj 21. studenog 2017. većinom glasova donio sljedeću odluku o dodjeli nagrada:

I. Nagrada u neto iznosu 10.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 10

AUTORI: SKUP-A
Filip Romić
Krešimir Romić

 

 

 

 

 

 

 

II. Nagrada u neto iznosu 6.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 8

AUTORI: X.3.m. d.o.o.
Mirko Buvinić, dipl.ing.arh.
Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh.
Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh.

 

 

 

 

 

 

 

III. Nagrada u neto iznosu 4.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 5

AUTORI: Hren Mia-Martina
Konjevod Tomislav

 

 

 

 

 

 

 

INVESTITOR I RASPISIVAČ:
Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade “Gromovi”, Podružnica Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 28, 49000 Krapina, OIB: 34339873375, Internetska adresa: http://www.udruga2gbr-gromovi.hr/, koju zastupa predsjednik Zvonimir Kantolić, telefon: +385957798332, e-mail adresa: gromovi.udruga.kzz@gmail.com

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:
Izrađivač Natječajnog elaborata je Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin).

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 47-17/KR-UAKL/NJN.
Natječaj nije u sustavu javne nabave.

 

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Predmet natječaja je Park Janka Draškovića u Krapini, na čkbr. 1569 k.o. Krapina-grad, koji treba integralno sagledati (uži obuhvat – zapadni dio čestice je za realizaciju, a širi obuhvat – istočni dio čestice predstavlja anketni dio natječaja).

Svrha natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovnog rješenja za Spomen obilježje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko–zagorske županije.

Krajnja svrha i cilj je stvaranje uspomene i odavanja počasti palim braniteljima s područja Krapinsko-zagorske županije, te ujedno stvaranje kvalitetnog javnog prostora kao nove točke okupljanja u Krapini.

Odabrano rješenje će poslužiti kao stručna pologa za potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, te realizaciju spomen obilježja (uži obuhvat).

Pored formalnih KRITERIJA usklađenosti rada s uvjetima raspisa natječaja (s Uvjetima natječaja, Programom natječaja, te prostorno-planskom dokumentacijom, te u pogledu rokova, opreme, sadržaja i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao/ocjenjivao radove prema slijedećim Osnovnim kriterijima:
• prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst,
• prostorna i oblikovna kvaliteta,
• harmonija suvremenog izričaja s kulturno povijesnim i krajobraznim vrijednostima,
• racionalnost i ekonomičnost rješenja.
Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 500.000,00 kn (bez PDV-a) za uži obuhvat zahvata.
Natječaj je proveden u skladu s odredbama “Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza”.

 

Izvor: DAV