Rezultati natječaja za novu zgradu unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) objavili su rezultate javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Nove zgrade unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička cesta 54.

Na natječaj koji je trajao od 15. studenog 2016. do roka za predaju natječajnih radova 24. siječnja 2017. regularno je zaprimljeno 23 rada.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: doc.dr.sc. Silvio Bašić, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, dr.sc.Tome Antičić, ravnatelj IRB-a, dopredsjednik OS-a, dr.sc.Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh., Dalibor Jurković, dipl.ing.arh., Željka Palorec, dipl.oec., doc.Vanja Rister, dipl.ing.arh., zamjenik OS-a – na IX. plenarnoj sjednici održanoj 6. veljače 2017. donio je većinom glasova sljedeće odluke:

 

I. Nagrada u neto iznosu 116.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 20

Autori: Nika Dželalija, Iva Martinis, Krešimir Renić, Darko Šeparović

 

 

 

 

 

 

 

II. Nagrada u neto iznosu 72.500,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 03

Autori: Damir Ljutić, dia, Judita Ljutić, dia

Suradnici: Marina Tolj, mag.ing.arh., Marko Galić, mag.ing.arh., Enco Dell´Olio

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nagrada u neto iznosu 43.500,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 10

STUDIO UP d.o.o.
Autori: Lea Pelivan, dipl.ing.arh., Toma Plejić, dipl.ing.arh.

Suradnici: Nikola Brlek, dipl.ing.arh., Izvor Simonović Majcan, dipl.ing.arh., Stanislava Odrljin, mag.ing.arh., Ana Lisonek, dipl.ing.arh.

 

 

 

 

 

IV. Nagrada u neto iznosu 34.800,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 18

Tower 151 Architects- Zgreb

Autorski tim: Saša Glazer d.i.a., Diana Kačić Yeoman d.i.a., ovl.arh., Radovan Sević mag.arh., Andrew Yeoman R.I.B.A.

 

 

 

 

 

V. Nagrada u neto iznosu 23.200,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 06

njirić + arhitekti

Autori: prof. Hrvoje Njirić dipl.ing.arh., Iskra Filipović dipl.ing.arh., Irma Šmuc dipl.ing.arh.,
Mirna Udovčić dipl.ing.arh.

Suradnici: Ljiljana Besednik dipl.ing.arh., Domagoj Mlinarić stud.arh.,Vesna Helmih – vizualizacije (Freya d.o.o.), Zvonimir Hrvoj – vizualizacije (Freya d.o.o.)

 

 

 

 

 

 

Registarski broj natječaja: HKA 35-16/ZG-A/NJN
Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja EBN-11-2016-MV

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA, Donje Svetice 38, Zagreb, OIB: 49508397045, telefon: +385 1 4569 000, email: petar.sokic@mzos.hr, Internetska adresa: www.mzos.hr, odgovorna osoba: Ministar, prof.dr.sc. Pavo Barišić

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 87490332083, telefon: +385 1/481-6151, emal natjecaji@d-a-z.hr, Internetska adresa: www.daz.hr, odgovorna osoba: Predsjednik DAZ-a, dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka odnosno programa: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAVOD ZA ARHITEKTURU, ZAGREB, Kačićeva 26, NIVES MLINAR, ovlaštena arhitektica (A15786), Zagreb, Krajiška 30, OIB: 33547560769

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonskog rješenja nove zgrade unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković na Bijeničkoj cesti 54 u Zagrebu.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja s osobitim naglaskom na racionalnu i funkcionalnu organizaciju planiranih sadržaja te uklapanje zgrade u postojeću izgrađenu strukturu kompleksa Instituta Ruđer Bošković.

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45., 46., 47. i 48. Zakona, ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine”, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom. Natječaj se provodi (kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o uslugama za izradu projektne dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem u skladu s točkom 1.5, drugim stavkom ovog Javnog natječaja) sukladno članku 45. stavku 4. točki 2. Zakona.

Procijenjena vrijednost nabave za postupak javne nabave – natječaj i kasniji pregovarački postupak nabave bez prethodne objave u skladu s Ugovorom o zajmu, sastoji se od nagradnog fonda, naknade radnim tijelima, naknade provoditelja natječaja, materijalnih troškova natječajate vrijednosti usluge izrade projektne dokumentacije, i iznosi ukupno 3,901.992,00 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
– nagradni fond u iznosu od 290.000,00 kn neto, odnosno do najviše 365.470,00 kn bruto bez PDV-a,
– naknade radnim tijelima i provoditelju natječaja te materijalni troškovi natječaja u iznosu 236.522,00 kn neto bez PDV
– usluga izrade projektne dokumentacije u iznosu do 3,300.000,00 kn bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor u skladu s odredbama Ugovora o zajmu s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno Zakonu pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane Zakonom i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Usluga izrade projektne dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja uključuje: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt opreme, Projekt uklanjanja postojećih građevnina, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola, izgradnju i opremanje zgrade. (U cijenu nije uključena izrada Geodetskog projekta i Geotehničkog elaborata)

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 58.000.000,00 kuna (građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi).

 

Izvor: DAZ