Završena obnova spomenika turskog graditeljstva, Maškovića hana

Radovi obnove Maškovića hana u Vrani kod Pakoštana prema projektu autorice Anastazije Magaš, u potpunosti su završeni, ishođena je uporabna dozvola i u tijeku su pripreme za aktivnosti na prostoru tog najznačajnijeg i najvećeg spomenika turskog graditeljstva u Hrvatskoj, najzapadnije građevine islamske arhitekture na tlu nekadašnje turske države.

12

13

14

Maškovića han, prije obnove

 

Kao mjesto svratišta, odmorišta i rezidencije han je 1644. dao sagraditi turski vezir Jusuf Mašković, a nakon njegove smrti godinu dana kasnije gradnja je prekinuta i nikada nije završena prema izvornom projektu.

Projekt njegove obnove financiran je u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku, IPA 2009., a vrijedan je 2,6 milijuna eura, od čega 75 posto financira EU, a ostalo su nacionalna sredstva. Njegovo predstavljanje svečano će se obilježiti 31. srpnja, u nazočnosti predstavnika nositelja projekta, Ministarstva kulture i općine Pakoštane kao krajnjeg korisnika.

 

1

2

Vrana, 09.07.2014. obnovoljen han Jusufa Maskovica -2,5 milijuna eura----- Unutar hana je izgrađen hotel s 14 soba i 2 apartmana

Maškovića han, nakon obnove

 

Obnovljeni han će djelovati kao višenamjenski kompleks, s malim hotelom, trgovinama, zbirkom lokalnih arheoloških nalaza, restoranom, prostorom za kulturne, znanstvene, turističke, gospodarske manifestacije i skupove, što bi trebalo doprinijeti i gospodarskoj revitalizaciji mjesta Vrana, najavljeno je iz Ministarstva kulture.

17

Pravokutnog tlocrta na površini većoj od tri tisuće četvornih metara, han je zidan od fino klesanih kamenih blokova, a njegov unutrašnji prostor podijeljen je na veći dio, za smještanje putnika namjernika, te manji koji je najvjerojatnije trebao biti rezidencija samog vlasnika.

 

16

15

U tu reprezentativnu građevinu ulazi se kroz utvrđena vrata u prizemlju glavne stambene zgrade, a nasuprot ulaza je otvoreni paviljon, šedrvan, rastvoren lukovima, pod kojim je nekad bila česma. S južnog zida smješten je niz konaka, soba, od kojih je svaka imala kamin.

3

Nasuprot konaka su ostaci gospodarskih zgrada i kupališta, hamama. Na obodnom zidu manjeg dvorišta sačuvan je niz niša, kamina koji se izmjenjuju u pravilnom ritmu s uskim otvorima puškarnica. Islamski građevinski element prepoznaje se ponajviše u obliku lukova, oštrih i zidanih vrlo precizno klesanim kamenom.

6

Vrana, 09.07.2014. obnovoljen han Jusufa Maskovica -2,5 milijuna eura---

 

Maškovića han ima status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra i kulturnog dobra od nacionalnog značaja, te je upisan u Registar kulturnih dobara RH i na Listu kulturnih dobara od nacionalnog značaja.

Vrana, 09.07.2014. obnovoljen han Jusufa Maskovica -2,5 milijuna eura---  Tko je bio u Mašković hanu ovo nije za prepoznati

5

4

11

7

Izvor: Hina

Fotografije: Ministarstvo kulture, Slobodna Dalmacija, Zadarski list