Dok jedno ministarstvo odlučuje o kulturnom dobru, drugo ga ruši

Vijest da je do temelja porušena obiteljska kuća I.M. na Brodarici, poznata kao vila Matulja, djelo arhitekata Vlaste i Ante Vulina i jedan od najljepših primjera stambene arhitekture u Hrvatskoj, objavili smo 25. studenog (ovdje).

Društvo arhitekata Šibenik tada je reagiralo priopćenjem za javnost, a projekt Motel Trogir 30. studenog 2016. uputio je dopis Ministarstvu kulture te dobio odgovor koji donosimo u cijelosti.

1

2

 

 

“U Zagrebu, 30. studenoga 2016.
Ministarstvo kulture RH
Runjaninova 2, Zagreb

Odgovor na upit MOTEL TROGIR tima o rušenju kuće Matulja kod Šibenika

Poštovani,

nastavno na Vaš upit obiteljska kuća Matulja u Brodarici kod Šibenika, na adresi Brodarica 8, autora Ante i Vlaste Vulin, je bila zaštićena Rješenjem o preventivnoj zaštiti koje je izdalo Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Šibeniku, pod oznakom Klasa: UP/I-612-08/14-05/0012, Ur. Broj: 532-04-02-14/5-14-2 od 31. ožujka 2014. godine.

Na ovo rješenje vlasnici MN iz Šibenika i MN iz Austrije, Innsbruck, uložili su žalbu. Njihovu žalbu je u drugostupanjskom postupku Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu kulture odbilo, te je potvrđeno prvostupanjsko Rješenje o preventivnoj zaštiti.

Vlasnici nekretnine uložili su tužbu Upravnom sudu u Splitu protiv navedenog Rješenja o preventivnoj zaštiti Ministarstva kulture od 2. srpnja 2014. godine. Dana 14. siječnja 2016. Konzervatorski odjel u Šibeniku dobio je na znanje presudu Upravnog suda u Splitu kojom je poništeno i prvostupanjsko i drugostupanjsko Rješenje.

Nakon toga je Ministarstvo kulture uputilo Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske prijedlog za podizanje zahtjeva izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske dopisom broj GZ-DO-31/2016— 5 od 13. lipnja 2016. izvijestilo je Ministarstvo kulture da je navedeni zahtjev podnesen.

Ministarstvo kulture je pokrenulo postupak za trajni upis u Registar kulturnih dobara RH, te je na sjednici Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra pri Ministarstvu kulture koja je održana u Zagrebu 11. listopada 2016. godine prihvaćen prijedlog da vila Matulja bude upisana u Registar kulturnih dobara, ali je dio teksta upućen na manje izmjene i dopune radi preciziranja podataka vezanih za vrednovanje i značaj građevine. Tekst Rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra u potpunosti je prihvaćen 15. studenog 2016. godine te je Rješenje u postupku donošenja.

Dana 18. studenog dojavljeno je Konzervatorskom odjelu u Šibeniku da je kuća Matulja toga dana (petak) srušena, a dojava je dokumentirana fotografijama.

3

5

Temeljem ove dojave Konzervatorski odjel u Šibeniku je, nakon konzultacija s pravnom službom Ministarstva kulture uputio prijavu Građevinskoj inspekciji Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, budući da je Rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra u trenutku rušenja kuće bilo u postupku donošenja, te nije postojala pravna osnova za pokretanje postupka od strane nadležnog tijela Ministarstva kulture.

Građevinska inspekcija utvrdila je da je postupak uklanjanja predmetne građevine proveden u skladu sa Zakonom, te da nema osnove za njihovo postupanje.

U ovom slučaju je nažalost ostvarena je namjera vlasnika da ukloni postojeću građevinu, osporavajući njezine vrijednosti utvrđene već ranijim Rješenjem o preventivnoj zaštiti, koristeći trenutnu nenadležnost Ministarstva kulture obzirom da je donošenje Rješenja o trajnoj zaštiti u tijeku.

Ministarstvo kulture RH”

 

Fotografije: arhiva

Izvor: Slobodne veze