Ekonomska propaganda u Jugoslaviji 1969.-1980. godine

Kraj šezdesetih godina prošlog stoljeća u Jugoslaviji obilježio je pokušaj velike privredne reforme, odnosno odlučnog i odlučujućeg uvođenja tržišta u socijalističku ekonomiju. Promjene u privrednom sistemu dovele su do prave revolucije u odnosu privrede prema potrošačima. Poduzeća i banke se počinju boriti za svoju poziciju na tržištu, tražeći svoj prostor u javnosti. Uspostavljanje nove tržišne ekonomije iznjedrilo je i novu estetiku. Za opstanak i ostvarenje u novom poretku jedan medij ispostavio se kao najdominantniji – reklama u novinama.

15_februar_1971

Na izložbi POLET bit će prikazane najreprezenatativnije reklame objavljene u tjedniku „Ekonomska politika“ u periodu od 1969. do 1980. godine. U pitanju je svojevrsna antologija tog vremena koja vizualnim narativom oslikava odnos tržišta i privrede, potrebu za približavanjem potrošačima i proširenje marketinških pravila i filozofije.

Izložba će biti postavljena u dva galerijska prostora: u Likovnoj galeriji i u galeriji PODROOM u Kulturnom centru Beograd. Bogata vizualna građa sistematično je kategorizirana na preko 100 svijetlećih panoa uklopljenih s konkretnim podacima, tako da cijela izložba funkcionira kao jedna velika infografika koja na najbolji način prenosi duh vremena i svedoči o društvenom ustrojstvu tog doba.

7_februar_1972

Nesvakidašnji spoj zapadnih tekovina oglašavanja, s jedne, i socijalističkog estetizma, s druge strane. Progresivna likovnost, duhovitost, visoki konceptualni dometi i lifestyle u pokušaju! Osjetite oglašavanje na jugoslovenski način!

Izložbu Polet podržao je NIS kao društveno odgovorna kompanija u okviru programa pod nazivom Kultura bez granica. Organizator izložbe je studio Metaklinika. Otvaranje izložbe će biti 27.ožujka u okviru 4. međunarodne konferencije (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik.

11_avgust_1975

O tjedniku “Ekonomska politika”

Prvi broj tjednika “Ekonomska politika” (EP) izašao je 4. travnja 1952. godine. Vlada Jugoslavije uviđa probleme u funkcioniranju ekonomije i rješava da kroz odškrinuta vrata u ekonomiju jednopartijske države uvuče ekonomski liberalizam. Od tada “Ekonomska politika” postaje avangarda reformi i glasni zagovornik tržišne ekonomije. Stiče veliki ugled u zemlji, ali i van nje, posebno na zapadu. List na svom primjeru dokazuje ozbiljnost stavova redakcije – prva se odriče državnih dotacija i izdržava na tržištu. Ne prodaje se na kioscima, ali je menadžment svakog poduzeća koje drži do sebe bio pretplaćen na EP. Znatan dio svojih prihoda “Ekonomska politika” ostvaruje i od reklama. Godine 1969, kao jedan od prvih magazina u SFRJ EP prelazi na format časopisa i tisak u boji (korice i reklame). U likovno-tehničkoj redakciji tada su radili Dušan Petričić,Tomislav Peternek, Predrag Koraksić Corax, Bora Kolarević, Branko Turin, Milan Janković, Vojislav Perović, Ranko Grubač. Početkom dvijetisućetih “Ekonomska politika” se tiho ugasila.

Dodatne informacije potražite na Facebooku.