In memoriam: Ivana Šverko

Ivana Šverko, arhitektica i izvanredna profesorica na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, preminula je u 63.godini.

Nakon diplome na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, godine 1977/78. upisuje magisterij na University of Washington, Seattle, na programu Urbani dizajn, gdje je bila Fulbrightova stipendistica. Doktorira 1996.godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s tezom Uobličavanje prve strukovne risarske škole i začeci industrijskog oblikovanja u Dalmaciji pod mentorstvom prof.dr. Krune Prijatelja.

Svoj sveučilišni put započinje 1981. g. kao znanstvena asistentica na studijima Filozofskog fakulteta u Zadru, Sveučilišta u Splitu, pa sve do dužnosti voditelja Diplomskog studija Sveučilišnog studija arhitekture na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu gdje je bila voditeljica  smjera Restauriranje u kamenu i drvu i pročelnik Zavoda za likovnu kulturu, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Sveučilišta u Splitu, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu u dva mandata, te voditeljica studija arhitekture u osnivanju. Jedna je od najzaslužnijih za pokretanje studija arhitekture u Splitu.

Ivana Šverko je bila autorica programa studija Restauriranje u kamenu i drvu Zavoda za Likovnu kulturu, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu, jedna od urednica i autorica elaborata o osnivanju Fakulteta umjetnosti (Umjetničke akademije) Sveučilišta u Splitu, jedna od autorica programa za studij Povijesti umjetnosti Sveučilišta u Splitu, te programa za studij Arhitekture Sveučilišta u Splitu.

Na preddiplomskom studiju bila je nositeljica kolegija Tipologija i forma u arhitekturi I i II na prvoj godini, te kolegija iz područja urbanizma Povijest urbane forme i Osnove urbanizma na drugoj godini studija. Na Diplomskom studiju bila je nositeljica kolegija  Urbanističke radionice 3 i kolegija Istraživanja u urbanom planiranju te kolegija Teorija i povijest  dizajna.

Značajna zadaća prof.dr.sc. Ivane Šverko, predstojnice Katedre za urbanizam, splitskog Studija arhitekture bila je oživotvorenje programa nastave urbanizma temeljene na suvremenim znanstvenim dosezima, pružajući studentima znanja koja im omogućuju sudjelovanje na međunarodnim i međusveučilišnim radionicima, koja ih osposobljavaju za daljnje istraživanje i rad, bilo stručni ili znanstveni, u svijetu koji se dramatično mijenja.

Bila je mentorica je 50-tak diplomskih radova te 3 magistarska rada, autorica više knjiga i skripti u elektronskom formatu, 4 knjige, brojnih znanstvenih članaka, recenzija i osvrta, više arhitektonskih i urbanističkih projekata od kojih su neki nagrađeni najvišim nagradama, domaćim i inozemnim.

Sudjelovanjem na izložbama, javnim predavanjima, govorima prigodom otvaranja izložbi i predstavljanja knjiga godinama je istaknuto doprinosila promociji umjetničke i dizajnerske prakse u gradu Splitu.

Profesorica Ivana Šverko 2010. godine dobila je Priznanje Sveučilišta u Splitu za razvoj Sveučilišta kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju, 2012. godine sudjelovala je u postupcima reakreditacije Visokih učilišta u Hrvatskoj i to kao član međunarodnog Povjerenstva za reakreditaciju Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te kao član povjerenstva FGAG u izradi elaborata Samoanalize fakulteta.