Što se dogodi kada vizualna umjetnica hitno traži bilo kakav posao