Ministarstvu obrazovanja sve treba nacrtati

Udruga za promicanje vizualne kulture Odgoj pažnje (OPA) je vrlo aktivna. Od  19. do 21. ožujka organizira trodnevnu javnu akciju pod nazivom ”Da ti nacrtam?!’‘, u suradnji s Društvom arhitekata Zagreba (DAZ), Hrvatskim dizajnerskim društvom(HDD) i Hrvatskom komorom arhitekata (HKA).

Cilj je ove akcije aktualizirati pitanja što i koliko učimo o području likovnog, odnosno vizualnog, slijedi li naše obrazovanje potrebe suvremenog društva i kolika je svijest javnosti o važnosti ovog područja? OPA smatra da su dugoročne (negativne) posljedice sadašnje obrazovne politike vidljive u području urbanizma, arhitekture, dizajna i vizualnih komunikacija općenito, a niska razina vizualne pismenosti odražava se na razvoj cjelokupnog društva od kulture do gospodarstva. Tako da je program nastao kao podrška inicijativi za povećanje satnice likovne kulture u osnovnim školama, koju je pokrenula OPA, o čemu smo pisali ovdje. OPA upozorava da je od velike važnosti da pri donošenju dokumenata vezanih uz osnovno obrazovanje bude uvaženo argumentirano mišljenje struke kako bi se stvorili preduvjeti za dugoročno kvalitetnije obrazovanje. Također je vrlo važno da se o toj temi sada pokrene rasprava jer je donošenje raznih dokumenata upravo u tijeku ili u pripremi.

Trodnevno događanje u Društvu arhitekata Zagreba okuplja arhitekte, dizajnere, urbane sociologe i učitelje osnovnih škola i druge na zajedničku akciju koja, među ostalim, ukljućuje likovne radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta na temu arhitekture, izložbu radova nastalih na radionicama Dizajnerska početnica u HDD u, arhitektonske radionice uDAZ u, interaktivnu radionicu s prolaznicima na Trgu bana Josipa Jelačića, javnu akciju postavljanja transparenta na balkonu DAZ a i drugo.