Novi aduti domaćeg produkt dizajna?

Tvrtka Kvadra, nakon iznimno uspješnog prošlogodišnjeg natječaja na za dizajn ojastučenog namještaja, čiji su pobjednički radovi 3angle i Revolve nakon godinu dana postali čest „gosti“ naših stranica, međunarodno nagrađivani i gotovo ikonički domaći produkti, prije nekoliko je mjeseci raspisala drugi dizajnerski natječaj koji je upravo završio.

Drugi natječaj koji se dogodio u relativno kratkom vremenskom periodu nakon prvog, prati promišljenu strategiju i projekte tvrtke koja u neproizvodnoj Hrvatskoj ne samo da ulaže u industrijsku proizvodnju nego promišljeno i za struku prijeko potrebno u svojim projektima itekako vodi računa o kvalitetnom dizajnu.

U nastavku pogledajte rezultate natječaja te komentara izabranih radova žirija.

Ocjenjivački sud u sastavu Nikola Radeljković, predsjednik Ocjenjivačkog suda, te članovi Ocjenjivačkog suda Filip Despot, Saša Begović, Tomislav Knezović i Sanja Knezović, na prvom zasjedanju 5. lipnja 2012. pregledom svih pristiglih radova, jednoglasno su ocijenili Natječaj uspješnim s obzirom na broj pristiglih radova s ponuđenim zanimljivim inovativnim rješenjima, od kojih su neki svojim konceptom, oblikovnošću kao i tehničkim rješenjima iskočila od ostalih koja nisu u potpunosti zadovoljila kriterije navedene u raspisu poput ergonomičnosti, tehnološke izvedivosti i tržišne isplativosti.

Ocjenjivački sud je stoga pozvao 10 odabranih autora na usmenu prezentaciju i pojašnjenje koncepta rada i tehnoloških rješenja 12. lipnja 2012. Među odabranih 10 autora ili autorskih timova bili su Danko Radulović, Jakov Šrajer i Jelena Lukač Kirš, Marko Pavlović,  Krešimir Jelušić i Alan Tvico,  Nina Bačun, Ivan Klisurić i Ivona Martinuš (dva rada), Samel Ivanov,  Filip Gordon Frank, Ruđer Novak Mikulić i Ana Rimac.

Nakon drugog zasjedanja ocjenjivački sud dodijelio je sljedeće nagrade:

Prvu nagradu radu pod šifrom 034 – Lap  / Samel Ivanov

Drugu nagradu radu pod šifrom 018 – LIFT&Sit / Alan Tvico (suradnik Krešimir Jelušić)

A treću nagradu je dodijelio sljedećim radovima:

Radu pod šifrom 007 – Hex / Jakov Šrajer, Jelena Lukač Kirš

Radu pod šifrom 015 – Swing / Marko Pavlović

Radu pod šifrom 026 – Two/Fold  / Nina Bačun, Ivan Klisurić, Ivona Martinuš

Radu pod šifrom 037 – Kubo / Filip Gordon Frank

Ocjenivački sud je jednoglasno donio odluku da prvonagrađeni rad u cijelosti zadovoljava  svojom razinom kvalitete koncepta, tehnološke izvedivosti i ergonomičnosti s naglaskom na kreativnosti i inovativnosti, oblikovnosti i estetici, kao i tehničkoj razradi rješenja. Drugonagrađeni rad također zadovoljava sve navedene zahtjeve, ali su potrebna dodatna ulaganja u tehnologiju.

Četiri trećenagrađena rada su se izdvojila od ostalih kvalitetom koncepta, inovativnošću proizvoda, i oblikovno/estetskim rješenjem, iako nisu u potpunosti zadovoljili ergonomske uvjete kao i tehnološku izvedivost. Ocjenjivački sud pohvaljuje rad pod šifrom 005 – Sedy Lezy / Danko Radulović za konceptualno oblikovnu jednostavnost proizvoda, tehnološku izvedivost te izvedeni prototip.

NAGRADE:

Rad pod šifrom 034 – Lap  / Samel Ivanov – 1. nagrada

Rad je u potpunosti zadovoljio temu natječaja u funkcionalnom i oblikovnom smislu. Projekt je promišljen i pomno razrađen, a autor je odlično korigirao greške na koje je ocjenjivački sud upozorio u prvom krugu žiriranja. Predloženo rješenje je i transformabilno i modularno, jednostavno za izvedbu i korištenje te predstavlja kvalitativni pomak unutar tipologije.

Rad pod šifrom 018 – LIFT&Sit / Alan Tvico (suradnik Krešimir Jelušić) – 2. nagrada

Projekt je iznimno dobro prezentiran a oblikovanje i uskladenost vizualnih elemenata su provedeni primjereno i precizno. Iako rad nije u potpunosti ispunio temu natječaja te je tehnološki izrazito zahtijevan, ocjenjivački sud je odlučio honorirati inovativnost i likovnu izvrsnost.

Rad pod šifrom 007 – Hex / Jakov Šrajer, Jelena Lukač Kirš – 3. nagrada

Koncept rasklapanja je inovativan i inteligentan, a oblikovna artikulacija izvrsna. Geometrija je, nažalost, odredila i ergonomsku manjkavost koja se ni u razradi nije uspjela u potpunosti riješiti.

Rad pod šifrom 015 – Swing / Marko Pavlović – 3. nagrada

Projekt je istovremeno tradicionalan i suvremen te je kroz tu hibridnost autor postigao visoki stupanj prepoznatljivosti. Sustav je detaljno razrađen i dobro prezentiran, a autor je napravio značajan kvalitativni pomak u razradi između dva kruga žiriranja.

Rad pod šifrom 026 – Two/Fold  / Nina Bačun, Ivan Klisurić, Ivona Martinuš – 3. nagrada

Iako baziran na postojećoj tipologiji, projekt je u likovnosti i detaljima radikalan i prepoznatljiv. Ponuđena rješenja predstavljaju veliki oblikovni potencijal, ali i značajne tehnološke poteškoće zbog kojih je ostvarivost projekta upitna.

Rad pod šifrom 037 – Kubo / Filip Gordon Frank – 3. nagrada

Autor je ponudio inteligentno i inovativno rjesenje preklapanja koje je funkcionalno i tehnološki ostvarivo. Rad nije ušao u konkurenciju za prvu nagradu zbog oblikovanja koje nije sukladno originalnosti rješenja mehanizma.