NE iznajmljivanju gradskih javnih igrališta!

Platforma 1 POSTOZAGRAD uputila je jučer, 17. srpnja 2018., zahtjev Gradu Zagrebu kojim se traži ukidanje prakse iznajmljivanja kvartovskih javnih gradskih igrališta i poništavanje recentnog natječaja za davanje u zakup kvartovskih javnih gradskih igrališta.

Zahtjev je upućen Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Odboru za prostorno uređenje, Odboru za zdravstvo, Odboru za obrazovanje i sport te Odboru za predstavke i pritužbe protiv iznajmljivanja javnih igrališta.
U nastavku donosimo tekst zahtjeva u cijelosti.

 

 

“Poštovani/a,

6. lipnja o.g., gradska uprava raspisala je javni natječaj za davanje u zakup pet javnih igrališta (ovdje), čime se mijenja način njihove upotrebe.

Ovime tražimo da se praksa iznajmljivanja kvartovskih igrališta ukine, a spomenuti natječaj poništi budući da je u suprotnosti s javnim interesom.

Javna gradska, kvartovska, igrališta su javna dobra i predstavljaju ključni segment sportsko-rekreativne infrastrukture Zagreba.
Kvartovska igrališta su građena novcem građana i njima pripadaju.

Gradska uprava nema mandat poništavati javna dobra, već upravo suprotno: Grad se o javnim gradskim igralištima dužan brinuti kako bi ona – uređena, opremljena i održavana – uvijek bila u funkciji i besplatna za sve koji ih žele koristiti.
Ta je činjenica stoljetna praksa u Zagrebu i tako treba i ostati.

Takav način upravljanja javnim dobrima je činjenica i u razvijenim europskim gradovima koji ne poznaju institut iznajmljivanja vlastitih kvartovskih igrališta namijenjenih za sport i rekreaciju svih građana.

Kvartovska igrališta čine ključni javnozdavstveni segment javne infrastrukture te kao takva predstavljaju komunalni standard.
Davanjem u zakup taj se standard ne povećava, već smanjuje budući da igrališta postaju dostupna samo onima koji ih mogu platiti.

Osim što je protivna javnom interesu, praksa da se javna gradska kvartovska igrališta daju u zakup i time postaju nedostupna za sve, suprotna je i postulatima odgovornog upravljanja gradom.

Ne treba ni zaboraviti da su neka od gradskih igrališta unazad nekoliko godina već u zakupu, pa ova praksa u Zagrebu zapravo nije nova i prolazi ispod radara javnosti koja se uskraćuje za igrališta koja su građena javnim novcem.

Radi se o najnakaradnijoj eksploataciji javnih dobara za nečiji profit.

Predmetni natječaj tek naoko afirmira sport kroz ponudu zakupa za sportska društva i slične organizacije, dok u stvarnosti uskraćuje mogućnost besplatne rekreacije svima ostalima.
Natječajem za zakup kvartovskih igrališta Grad nanosi štetu sam sebi, a opravdano je postaviti pitanje u čiju korist?

Rješavanje prostornih potreba interesnih grupa, sportskih klubova i organizacija ne smije se rješavati na štetu postojeće javne rekreacijske infrastrukture, u prvome redu malih kvartovskih igrališta čija je uloga – nezamjenjiva.

Argument da će privatnik urediti ono što nije uređeno ili održavano je bizaran pred činjenicom da je upravo uređenje igrališta odgovornost gradske uprave kojoj plaćamo porez, najviši prirez i najskuplje komunalije u Hrvatskoj.
Za taj novac imamo pravo očekivati uređenu, besplatnu i uvijek dostupnu sportsku infrastrukturu kao što su kvartovska igrališta.

Umjesto davanja u najam, upravo je Grad dužan održavati i po potrebi dodatno urediti sva predmetna i sva druga javna gradska igrališta.

Primjer lošeg upravljanja gradom kao opravdanja za iznajmljivanje igrališta najbolje se vidi na dva slučaja igrališta koja se sada daju u najam: Grad odavno nije postavio koševe na košarkaška igrališta na Tuškancu (Krešićeve livade) ili činjenica da se ne popravljaju slomljeni koševi na igralištu na Barutanskom bregu u Maksimiru.

Takvim neodržavanjem ciljano se stvaraju preduvjeti za njihovo iznajmljivanje s opravdanjem da će se o igralištima netko drugi bolje brinuti, i to unatoč tome što su gradske javne službe plaćene taj posao obavljati, a obavljaju ga – čini se namjerno – loše.

Osim redovitog održavanja postojećih igrališta, Grad bi umjesto davanja u najam postojećih igrališta trebao težiti i znatnijem proširenju postojeće gradske kvartovske sportske infrastrukture za, prvenstveno, rekreativni sport kao najučestaliji, najpopularniji i najpotrebniji segment gradskog komunalnog sportskog standarda.

Zagrebu treba više malih kvartovskih igrališta jer su upravo takva mjesta generatori društvenosti koji istovremeno stimuliraju povećanje javnozdravstvenog standarda i kvalitete života u gradu.

Tražimo da se u lipnju raspisani natječaj poništi te da se takvi natječaji više ne raspisuju, odnosno da se ne produžuju ranije sklopljeni najmovi za javna gradska igrališta budući da kvartovska javna igrališta nisu i ne smiju biti predmetom najma.

Aktualno davanje u zakup javnih gradskih igrališta provodi se i u u sprotnosti sa Statutom Grada Zagreba budući da nisu prethodno pribavljena mišljenja lokalne samouprave.
Ovaj proceduralni propust, iako važeći pravni argument, manje je bitan pred nakaradnom činjenicom iznajmljivanja javnih dobara namijenjenih prvenstveno djeci i mladima.

Javna gradska igrališta predstavljaju komunalni i javnozdravstveni standard te bi, kao i do sad, trebala biti besplatna i dostupna – uvijek i svima.

Molimo da cijenjeni Odbori rasprave ovu temu koja se direktno tiče kvalitete života u gradu, prostornog uređenja, zdravstva, sporta i javne gradske imovine, te da se konkretnim koracima zauzmete da se praksa iznajmljivanja kvartovskih igrališta trajno zaustavi.

U zaključku, zapitajte se: zašto bi Vaše (ili bilo koje) kvartovsko igralište bilo pod zakupom kada se Grad u kojem plaćate najviši prirez i najskuplje komunalije u Hrvatskoj o igralištu dužan brinuti?
Zašto bi Vi ili Vaše ili nečije dijete trebalo platiti da igra košarku ili nogomet na kvartovskom igralištu?
Gdje je tu javni interes koji je Grad dužan osigurati?

Konačno, u svjetlu uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, valja istaknuti da je baš svaki reprezentativac nogomet počeo igrati upravo na svom kvartovskom, besplatnom, igralištu.
Utoliko su kvartovska igrališta, uvijek dostupna svima, i preduvjet vrhunskog sporta.

 

 

Na vašem ljubaznom angažmanu na boljitku Zagreba unaprijed zahvaljujemo.

O zaključcima molimo da nas izvijestite u zakonom predviđenom roku, kako bi o tome izvijestili i javnost.

 

S poštovanjem,

1POSTOZAGRAD.”

 

Platformu 1POSTOZAGRAD možete pratiti na nihovoj web stranici i FB profilu.

 

Fotografije: 1POSTOZAGRAD