Rezultati natječaja za Spomen područje “Barutana 1991” u Bjelovaru

Grad Bjelovar i Društvo arhitekata Varaždin (DAV) objavili su rezultate Urbanističko-arhitektonsko krajobrazno-likovnog, općeg, jednostupanjskog, prvog stupnja složenosti za realizaciju natječaja za izradu idejnog rješenja: Spomen područje “Barutana 1991” u Bjelovaru.

Na natječaj, koji je trajao od 9. travnja 2018. do roka za predaju natječajnih radova 24. svibnja 2018., zaprimljeno je ukupno 7 radova.

 

Ocjenjivački sud je na VI. sjednici održanoj 11. lipnja 2018. većinom glasova donio sljedeću odluku o dodijeli nagrada:

 

I. Nagrada u neto iznosu 20.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 5:

Autorica: Ivana Salopek

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nagrada u neto iznosu 12.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 6:

Autori: Vitoria Šokec Plepelić; Filip Koši; Jan Vrabec; Dobrila Kraljić

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nagrada u neto iznosu 8.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 3:

Autor: Leo Gavrić, d.i.a.

 

 

 

 

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:
– predsjednik ocjenjivačkog suda: Nenad Ravnić,  dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt,
– članovi ocjenjivačkog suda: Valna Bastijančić Erjavec, prof., zamjenica gradonačelnika, Grada Bjelovara, Emilija Vlahek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica,
– zamjenik člana ocjenjivačkog suda: Ida Blažičko, dr.art., akademska kiparica,
– tehnička komisija: Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica,
– tajnica natječaja: Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica.

 

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, OIB: 18970641692, Internetska adresa: http://www.bjelovar.hr/, koju zastupa gradonačelnik Dario Hrebak, telefon: +38543622092, e-mail adresa: aposaric@bjelovar.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

Izrađivač Natječajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin) i Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varaždin, telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com (Društvo arhitekata Varaždin)

Registarski broj natječaja: 58-18/BJ-UAKL/NJN

Natječaj je predmet nabave na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi – jednostavna nabava.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Predmet natječaja je oblikovanje spomen područja na k.č.br. 2181 k.o Nove Plavnice – Hrgovljani. Predmet idejnog rješenja koje se razrađuje ovim natječajem je manja zona u jugoistočnim dijelu predmetne čestice. U širem obuhvatu postavljaju se table (info, putokazi…) na temelju prototipa koji će se definirati idejnim rješenjem.

Svrha natječaja je omogućiti pronalaženje najboljih rješenja između više različitih prijedloga. Natječaj je pokrenut iz želje da se spomenikom i drugim elementima uređenja dodatno oplemeni postojeće spomen područje „Barutana 1991“ u šumi Bedenik, te time oda počast hrvatskim braniteljima Domovinskog rata poginulim na ovoj lokaciji, Odabrano rješenje će poslužiti kao stručna podloga za potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, te realizaciju.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:

*prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst,
*prostorna i oblikovna kvaliteta,
*harmonija suvremenog izričaja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima,
*racionalnost i ekonomičnost rješenja,
*svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi.

 

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 560.000,00 kn (bez PDV-a)

Natječaj je proveden u skladu s odredbama “Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza”.

 

Izvor: Društvo arhitekata Varaždin