Dobri planovi polaze od pretpostavke da će biti implementirani