Projekt “Zagreb za mene” predstavlja 33 potencijalne lokacije za urbanu revitalizaciju