Od trgova Gornjeg grada do šetališta na Aveniji Dubrovnik