Croatia beyond limits

Predstavljamo projekt “Croatia beyond limits”, koncept prijedloga za hrvatski paviljon za EXPO 2020 u Dubaiju kojem je, prema odluci Nacionalnog odbora RH za Svjetsku izložbu, dodijeljeno drugo mjesto (o čemu smo pisali ovdje)., a potpisuje ga Zajednica ponuditelja: Studio Putinja d.o.o., Pazin, Na broju 8 d.o.o., Poreč, Alphera d.o.o. Pula, Visualia d.o.o.,  Ližnjan, Eltor d.o.o., Pazin, CTBA Contracting, Dubai- UAE, Prosperitas gradnja d.o.o., Zagreb

U nastavku donosimo tekst autora.

“Opća tema hrvatskog paviljona je ‘Mobility of the Mind’.

Hrvatska je mala zemlja od 4 milijuna stanovnika, ali vrlo je poznata i značajna u svjetskoj povijesti zahvaljujući našim vizionarima Ruđeru Boškoviću, Nikoli Tesli kao i mnogim drugim značajnim ličnostima.

U ovom paviljonu dali smo prednost živućim ličnostima i recentnijim uspjesima, između ostalog, svjetski poznatom uspjehu nogometaša, ali i velikanima koji su pokretači društva današnjice iz svih sfera života.

Također, osim istaknutih pojedinaca kroz paviljon je prezentirana i Hrvatska sa svojim znamenitostima i ljepotama, a prezentacija zemlje postiže se simultanom integracijom vizualnih, zvučnih i taktilnih podražaja kao i putem mobilnih aplikacija i društvenih mreža.

MOBILITY OF THE MIND

‘We are our biggest obstacle’

Mobilnost kao pojam ima vrlo širok kontekst. Ne odnosi se samo na kretanje ljudi, dobara ili ideja, već se može sagledati i kao specifičnost uma koji može spoznati dalje od fizičkih i mentalnih granica i ograničenja i istovremeno prepoznati i prihvatiti revolucionarnu ideju tj. hrabru viziju.

Mobilnost uma se percipira kroz prostor, vrijeme, kao pomicanje granica, kretanje naprijed, izlazak izvan vlastitih okvira. Svako veliko putovanje započinje mnogo prije prvog koraka. Počinje s idejom, počinje vizijom. Mobilnost uma počinje u nama samima, u našem umu.

Izložba paviljona ukazuje upravo na poruku kako se pojedinac prvo pokreće unutar sebe, u svom umu, pomicanjem vlastitih unutarnjih granica i negiranjem nesigurnosti. Trenutak kada pojedinac počinje razvijati vlastitu viziju izlazak je izvan okvira i rezultira mobilnošću uma te povezanosti s drugima, stvaranjem budućnosti i pokretanjem zajednice. (…)

MALA ZEMLJA VELIKIH POJEDINACA

Temu mobilnost uma sagledanu kroz prostor i vrijeme moguće je primijeniti na Hrvatsku kroz primjere uspješnih pojedinaca koji su iskočili izvan vlastitih okvira i rezultat su osobnih napora.

Koncept prostora paviljona osmišljen je na način da prikazuje put i proces pojedinca u vidu njegovog osobnog razvoja.

OBLIKOVNA POLAZIŠTA

Koncept izlaženja izvan vlastitih okvira na konkretnom slučaju idejnog rješenja paviljona manifestira se idejom ‘krvožilnog sustava’. (…)

Tunel je simulacija životnog procesa, borbe sa svakodnevicom i unutarnjeg puta ka ostvarenju, kroz pulsacije prostora i organskih formi posjetitelj doživljava različite osjećaje, prelaskom iz punoga u prazno, proširenjima i suženjima, čovjek prolazi kroz različite scenarije kao što i u životu prolazi kroz različite faze.

Manji životni ciljevi manifestirani su kroz proširenja tj. organske cjeline.

Element prosvjetljenja tj. izlazak izvan vlastitih okvira, ostvaruje se ulaskom u najveću prostornu cjelinu.
Penjanjem na uzvisinu pojedinac doživljava uspjeh na globalnoj razini, pomiče granice i ostavlja svakodnevicu u podnožju, izdiže se izvan okvira i postaje pokretač zajednice.   (…)

Pročelje samog paviljona oblikuje se elementima po kojima je zemlja poznata u svijetu – kvadratićima i travom kao aoscijacijom na veliki sportski uspjeh – svjetsko prvenstvo u nogometu.

Na ovaj se način, ne doslovno, posjetitelju ostavlja prvi dojam po kojemu može upamtiti paviljon – zeleni kubus postaje upečatljiv element u prostoru i ostaje lako pamtljiv pojedincu.

Oblikovanjem se paviljon može sagledati iz dvojake perspektive, izvana kubus, dok je unutrašnjost živi organizam.

Kubus može na ovaj način sugerirati sam okvir i granice pojedinca dok se organskim formama postigla fluidnost prostora, ne postoji jasan početak i kraj, omogućeno je kružno i zavojito kretanje otvoreno na izbor pojedincu. Na taj način posjetitelj se  sam snalazi u prostoru – doživljava ga iz vlastite perpektive kao što se čovjek sam snalazi u različitim životnim situacijama.

Dualitet prostora postiže se kontrastom geometrije izvana i organskih formi unutra – kubusa/okvira izvana i živog organizma.

Prostornim cjelinama pokriveno je 5 različitih elemenata koji su tj. slika značajnih za Hrvatsku:

*Element ravnice (prikaz ravničarskih predjela, žitnih polja, poljoprivrede, trave, prezentacija krajeva koje karakterizira ravničarski krajolik)

*Element mora (prikaz vode, otoka, šuma i kretanja valova, prezentacija otoka i obale)

*Element planina (prikaz planinskih predjela, kamena, vjetra, brda, šuma, planinskih vrhova i središnjeg dijela tj. planinske Hrvatske)

*Slika rijeka i jezera (slike Plitvičkih jezera i mnoštva rijeka i jezera Hrvatske unutrašnjosti)

*Element urbanih središta / gradova (prikaz značajnih arhitektonskih cjelina, urbaniteta gradova, kao i povijesnih urbanih znamenitosti)

Kroz 5 cjelina bit će prezentirani elementi županija, od povijesti, do tradicije, baštine, folklora, hrane i pića, znamenitosti i ljepota da bi u konačnici u zadnjoj prostoriji bili prikazani poznati i istaknuti hrvatski pojedinci.

Prva soba / cjelina osmišljena je kao prostor kroz koji se prezentira tema ravnice tj. dio u kojemu posjetitelj može dobiti dojam i osnovne informacije o dijelu Hrvatske čija je osnovna karakteristika ravnica.

Kroz taktilne, vizualne i zvučne podražaje pojedincu je prezentiran istočni dio Hrvatske, ali i dijelovi drugih županija koje karakterizira poljoprivredni krajolik, na jedinstven i apstraktan način.

Uz pomoć projekcija na opni prostorije posjetitelj će moći dobiti dojam ‘prolaska ruke kroz žito’.

Druga prostorija prikaz je elementa vode – mora.

More je Hrvatski najjači adut te se posjetitelju kroz drugu cjelinu prezentira slika otoka i obale, značajni morski krajolici kao i obalne županije.

More se prikazuje projekcijom na podu i na samoj opni prostora.

Posjetitelju se projekcijom plaže i valova na podu daje dojam dinamične vode – mora.

Treća cjelina prezentira planinski dio Hrvatske – Liku i Gorski Kotar i ljepote planinskog krajolika. U predmetnoj cjelini hrvatske se planine i gorje prikazuju projekcijama, a kao osjetilni podražaj kroz prostoriju struji zrak kao simulacija vjetra, javlja se, također, šum vjetra kao zvučni podražaj.

Kroz četvrtu prostoriju prezentira se Hrvatski adut – Plitvička Jezera.

Ulaskom u prostor posjetitelj prelazi mostićem preko projekcije jezera na podu dok se oko njega na opni ‘sobe’ projiciraju slapovi Plitvičkih Jezera.

Ostavljena je i mogućnost Live stream projekcije u stvarnom vremenu.

Peta cjelina prezentacija je urbanih elemenata Hrvatske.
Cjelinom su obuhvaćena veća urbana središta i njihova  arhitektura. Prezentacijom se prikazuju gradovi kao urbana središta kao i značajne povijesne graditeljske znamenitosti.

U cjelini su postavljena vrata koja pružaju mogućnost otvaranja – druga Vrata predviđena su u Rijeci – Europskoj prijestolnici kulture 2020 godine. Na taj način posjetitelju je otvorena mogućnost ‘ulaska’ u Hrvatsku live streamom, a postiže se i dvojaka interaktivnost.
Stanovniku Hrvatske pruža se mogućnost direktnog povezivanja s paviljonom u Dubaiu i na taj način povećava se promocija samog Expo-a u smislu osvještenosti stanovnika Hrvatske.

Ulaskom u posljednju – najveću prostoriju posjetitelj doživljava trenutak ‘prosvjetljenja’ tj. izlaska izvan vlastitih okvira i pomicanje osobnih granica. 

U središnjem dijelu prostorije je uzvisina – svojevrsno brdo na koje se čovjeku proža mogućnost penjanja i sjedenja.
Na taj način je artikulirano izdizanje izvan okvira svakodnevice.
U podnožju ostaje magla, a na opni je projicirana beskonačnost i stapanje obzora – spajanjem mora i neba poništava se horizont i pojedinac ‘izlazi iz vlastitih okvira’.

U posljednjoj prostoriji pojedincu se kroz mobilnu aplikaciju pruža mogućnost upoznavanja s istaknutim Hrvatskim pojedincima iz cijele zemlje koji su izašli izvan vlastitih okvira i postigli osobni uspjeh na globalnoj razini.

Prostor će biti opremljen rgb+white rasvjetom koja je programabilna – prati smjenu dana i noći – od zore do sumraka.

U prostorima s video projekcijama i  interaktivnim instalacijama rasvjeta će biti reducirana i prigušena radi postizanja većeg doživljaja.

U svim prostorima će biti odvojeni kanali sa zvučnicima na način da se u svakom prostoru može puštati različita glazba/zvuk, ovisno o prezentacijskoj jedinici.

Prezentacija paviljona popraćena je aplikacijom koja se može pronaći na ulazu u paviljon preko QR koda ili putem  uputstva na Google Play-u ili App Store-u.

Aplikacija  sadržava osnovne informacije o paviljonu kao i informacije o državi.

Unutar aplikacije je Augmented Reality dio, pomoću kojega se posjetiteljima, prolazeći kroz prostor na određenim mjestima, ukazuju pojedini segmenti, npr. u svakoj jedinici putem mobitela projicira se portal s videom lokacije određene teme (npr. jedinica s temom jezera- Plitvička Jezera ima projekcije na podu i 360 projekciju, te se pomoću AR stvara doživljaj da su posjetitelji baš tamo). Pored toga postoji i audio vodič koji  vodi posjetitelja kroz svaku lokaciju

Eksterijer, tj. fasade paviljona artikulirane su umjetnom travom različite gustoće kojima se postiže efekt kvadratića – prepoznatljiv identitet Hrvatske.

Funkcionalnost same strukture kao privremene građevine je glavna prednost u procesu projektiranja.

Aspekti funkcionalnosti uključuju prenosivost, stabilnost u različitim uvjetima kao i pristupačnost kako bi se omogućio prolaz invalidskih kolica te mogućnost strukture koja se se lako može ponovo konfigurirati na različitim lokacijama.

Strukturu je moguće postaviti u unutarnjem i vanjskom prostoru za različite kulturne, društvene, sportske i druge manifestacije.

Ona omogućuje promjenjivost oblika tj. oduzimanje ili dodavanje pojedinih jedinica, jednostavnu  montažu i demontažu – metodom upuhivanja i ispuhivanja balona.

Navedenim svojstvima ujedno se nadovezuje na zadanu temu  EXPO 2020 -‘mobility’ kao pneumatska, aktivna struktura.”

Stručni tim

Voditelj zajednice:

ELTOR d.o.o.

Loredana Jurman

Autor idejnog rješenja:

STUDIO PUTINJA d.o.o.

Saša Putinja

Kristina Bartolić

Kristian Vrbica

Katja Vasiljević-Jeromela

Dizajn logotipa i vizualnog identiteta:

Na broju 8 d.o.o.

Stefan Vidović

Audio-vizualni dizajn:

VISUALIA d.o.o.

Marko Bolković

Komunikacijski stručnjak:

ALPHERA d.o.o.

Petra Pilat Jakovčić

Izvođači radova:

C T B A Contracting LLC

PROSPERITAS GRADNJA d.o.o.