Devastacija Doma likovnih umjetnosti politički je i ideološki motivirana