Ekološko sunčalište umjesto devastacije plaža

Hexagon 6G je modularni sistem drvenih površina za odmor i sunčanje.

Nastao je kao rezultat promišljanja neinvazivnih načina uređenja obala koje su već više godina tema projektiranja arhitektonskog studija BB arhitekti. Njegova osnivačica i autorica projekta Breda Bizjak živi i radi na relaciji Pula – Ljubljana te je ovim putem odlučila prenijeti iskustva uređenja riječnih obala i na morsku obalu.

U nastavku donosimo opis projekta, riječima same autorice.

1

Prva platforma sastavljena iz tri različita modula / tris 01 realizirana je početkom srpnja ove godine na plaži Martulina u Peroju na kojoj općina Vodnjan upravo uređuje šetnicu i popratni sadržaj.

Gotovo u isto vrijeme, ispred hotela Ramada u Kranjskoj gori, postavljena je još jedna površina.

2

Pokušali smo pronaći alternativno rješenje uobičajenim praksama koje se više-manje u pravilu koriste betonom kao osnovnim građevinskim materijalom uređenja.

3

Kultivacija plaža betoniranjem predstavlja ireverzibilni proces, ne postoji način vraćanja u prvobitno stanje odnosno re-naturalizacije i jedan je od najozbiljnijih problema hrvatske obale i obala općenito.

Tu govorimo ponajprije o prirodnim obalama izvan urbanih naselja koje predstavljaju vrijednost zbog koje turisti uopće dolaze.

4

Loša razvojna strategija turizma može tako dovesti do nepovratne devastacije prirodnih i kulturnih bogatstava gdje devastacija obale betoniranjem i nasipavanjem uz sječu šuma zbog razvoja infrastrukture i gradnje smještajnih kapaciteta te onečišćenje okoliša predstavlja problem broj jedan te ugrožava i sam turizam.

5

Na drugoj se strani, u procesu odabira materijala, otvorilo pitanje realne održivosti upotrebe drveta, budući da je njegova energetska i ekološka bilanca, određena količinom sive energije i procjenom životnog ciklusa, puno lošija od onih koje daju rezultati analiza upotrebe drveta.

6

U konačnici smo se ipak odlučili za drvo jer smatramo kako suvremena drvena gradnja odgovara normama za okoliš te estetskim i životnim standardima ako se daje prednost upotrebi autohtonog drveta zajedno s novim tehnologijama i poštivanjem kulture određenog prostora na kojem se gradi.

7

Projekt nam je predstavljao velik izazov, budući da je naš uobičajeni rad uvijek bio “site-specific” odnosno vezan za određenu lokaciju i njen genius loci.

8

Ovdje se radi o modularnom sistemu uređenja koji je generativan.
Njegov evolutivni nastanak započeo je određivanjem ciljeva koje smo željeli postići, a koji su prešli u istraživanje svih mogućih formativnih rješenja kako bi našli optimalnu opciju.

 

9

Naša zadaća sastojala se u tome da pronađemo adekvatan geometrijski oblik koji će predstavljati osnovni modul s varijacijama i koji će se moći zbog raznolikih prostornih mogućnosti oblikovanja relativno lako prilagoditi različitim krajobrazima, omogućiti povećanje ili smanjenje površine njenim dodavanjem, odnosno oduzimanjem.

15

 

16

Može se reći da smo tražili geometrijsku zamjenu za prirodnu konfiguraciju terena. Rješenje smo našli u obliku heksagonalnih drvenih modula s dužinom stranice dimenzioniranom po mjeri čovjeka i koji predstavlja ekološki, funkcionalan i estetski proizvod koji neće narušiti prirodnu ljepotu okoliša.

14

Osnovica modula je šesterokut sa stranicama dužine 1, 5 m (cca 6,0 m2) koje podignute u prostor čine heksagonalan lik s ravnim odnosno nagnutim gornjim plohama, prilagođavajući se tijelu u ležećem položaju. Sastavljen je iz drvene podkonstrukcije, prekriven drvenim letvicama, dimenzioniran za tri osobe.

17

Razvila su se 4 različita tipa osnovnog modula koji se različitim grupiranjem mogu organizirati u otoke različitih dimenzija i oblika te u nebrojeno različitih kombinacija koje čine jedinstvene krajobrazne cjeline.

10

Pojavnost ovih drvenih otoka djeluje gotovo skulpturalno, poput geometrijskog krajobraza. Jednostavna montaža na lokaciji i upotreba prirodnih materijala omogućuje njihovo postavljanje i u najosjetljivijim prirodnim okruženjima.

 

11

Modularni sistem platformi za sunčanje se zbog mogućnosti prilagodbe turističkim, ugostiteljskim i rekreacijskim plažnim sadržajima, osim za uređenje prirodnih plaža, može upotrijebiti i za uređenja prostora poput hotelskih kompleksa, kampova, svih tipova parkova i šetnica.

12

 

13

Modularne sisteme platformi smatramo alternativnim rješenjem i nikako produktom za masovnu proizvodnju s obzirom na delikatnost izvedbe i činjenicu da se rijetko nađu investitori koji su spremni cjelovito te u skladu s održivim i ekološkim razvojem pristupiti uređenju plaža.

Više o autorici i studiju BB arhitekti doznajte ovdje.

HEXAgon 6G

 

 

Fotografije: Neva Bizjak