HKA ukinula broj natječaja za Terminal u Gružu zbog proceduralnih pogrešaka

Hrvatska komora arhitekata ukinula je broj natječaja za Terminal u Gružu, objavljeno je jučer na mrežnim stranicama Komore.

Podsjećamo, nakon što su arhitekti burno reagirali na nepravilnosti natječaja (o čemu smo pisali ovdje), HKA je zatražila povlačenje spornog prvonagrađenog rada iz natječaja (više ovdje) te najavila da će, ne dogodi li se povlačenje ili odustajanje, poduzeti odgovarajuće mjere: stegovne postupke zbog teže povrede dužnosti i ugleda arhitekta, ukidanje registarskog broja Natječaja te druge mjere i postupke u njenoj nadležnosti.

1-1

U nastavku donosimo priopćenje Hrvatske komore arhitekata u cijelosti.

“Hrvatska komora arhitekata (HKA) ukinula je registarski broj natječaja za ‘Terminal za brodove na kružnim putovanjima, centralno garažno-poslovnu građevinu i autobusni kolodvor’ u Dubrovniku isključivo iz proceduralnih razloga.

Utvrđena je povreda načela ravnopravnosti, anonimnosti i neovisnog ocjenjivanja prilikom provođenja natječaja, pri čemu se radi o načelima zajamčenima Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza. Razlog za ukidanje registarskog broja je i sudjelovanje stručne savjetnice za promet u radu Tehničke komisije tijekom ocjenjivanja radova, što nije bilo predviđeno uvjetima natječaja.

Utvrđeno je kako je rad pod šifrom ’09’, autora Alfreda Michaela Schludera iz Beča, funkcionalno, konstruktivno i oblikovno u velikoj mjeri podudaran s ranije objavljenim nacrtnim specifikacijama iz ‘Elaborata zaštite okoliša za novi terminal za kruzere i trgovački centar u Dubrovniku’.

Pritom je u Elaboratu, ranije objavljenom na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode, kao nositelj zahvata naveden Dubrovnik International Cruise Port Investment, ujedno i raspisivač natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja.

Ukidanje registarskog broja natječaja nužna je mjera koju je Komora u okviru svojih ovlasti bila primorana poduzeti. Bit provođenja natječaja jest dobivanje najboljeg originalnog autorskog djela, te pronalaženje najboljih i najsposobnijih arhitekata za izradu daljnje potrebne projektne dokumentacije. Protivno je Pravilniku postupovno ignorirati osnovnu svrhu i načela provođenja natječaja‘, odluku je obrazložila predsjednica HKA-a Željka Jurković, dipl. ing. arh.

Isto tako, uvjeti natječaja zabranjuju sudjelovanje na natječaju svim osobama koje su na bilo koji način sudjelovale u izradi studija koje su prethodile natječaju ili su bile upoznate s programom natječaja prije njegove objave, stoga je Upravni odbor utvrdio da se u predmetnom slučaju doista postupalo protivno proceduri.

Također, iz Komore napominju kako je sumnja u premali broj parkirališnih mjesta u radu pod šifrom ’09’ odbačena. HKA prihvaća predmetno očitovanje Grada Dubrovnika iz srpnja ove godine, koje potvrđuje da je za područje obuhvaćeno natječajem Izmjenom i dopunom Generalnog urbanističkog plana smanjen broj parkirališnih mjesta javne namjene (u odnosu na broj utvrđen Urbanističkim planom uređenja Gruški akvatorij).”