Prvonagrađeni rad je kopija i treba ga isključiti iz Natječaja!