Prvonagrađeni rad je kopija i treba ga isključiti iz Natječaja!

Hrvatska komora arhitekata traži povlačenje prvonagrađenog rada iz Natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja “Terminal za brodove na kružnim putovanjima, centralno garažno-poslovnu građevinu i autobusni kolodvor” do utorka, 19. srpnja 2016.

Ukoliko sam arhitekt, Alfred Michael Schluder, ne povuče rad pod šifrom “09” ili ga Ocjenjivački sud ne isključi iz Natječaja, Komora će poduzeti stegovne mjere.

1-1

Kako stoji u dopisu koji je 12. srpnja 2016. poslala svim nadležnim sudionicima Natječaja, “Hrvatska komora arhitekata primila je mnogobrojne pritužbe vezano uz pravo sudjelovanja na Natječaju rada pod šifrom ’09’ (o čemu smo pisali ovdje).

Nakon provjere navedenih podataka te nakon uvida u natječajnu i ostalu dokumentaciju utvrdili smo da je rad pod šifrom ’09’ potpisan od strane austrijskog arhitekta Alfreda Michaela Schludera iz Beča, prikazan na portalu Društva arhitekata Zagreba www.d-a-z.hr i na www.arhitekti-hka.hr , bio izrađen, objavljivan i javno dostupan prije samog početka Natječaja koji je započeo dana 21. travnja 2016. godine.”

Nadalje, u dopisu stoji da je ” bitno da se radi o istom radu, o istom Idejnom rješenju, čime su prekršena načela anonimnosti, ravnopravnosti, konkurencije i neovisnog ocjenjivanja“, a u samim Uvjetima Natječaja izričito je utvrđeno da će se isključiti iz Natječaja svi radovi koji krše upravo navedena načela.

U dopisu se ističe da je “znakovito da je samo jedan rad kopirao ‘nacrtne specifikacije’ i to je upravo rad pod šifrom ’09’ koji je Ocjenjivački sud većinom glasova rangirao na prvo mjesto.

Pored toga, “Ocjenjivački sud nije uzeo u obzir činjenicu da rad pod šifrom ’09’ nije u Idejno rješenje implementirao važeće obveze iz UPU-a o broju parkirališnih mjesta unutar koncesijskog prostora”.

Obzirom na nove i nedvojbeno utvrđene činjenice, a kako bi se Natječaj završio sukladno Odluci Grada Dubrovnika, odnosno Pravilniku, Komora hrvatskih arhitekata predviđa dvije mogućnosti:

da arhitekt Alfred Michael Schluder povuče svoj rad iz postupka ocjenjivanja te da OS provede Natječaj do kraja na način da se rangirani radovi pomaknu za jedno mjesto unaprijed, temeljem članka 41, stavka 12 Pravilnika,

da Ocjenjivački sud isključi rad pod šifrom ’09’ iz Natječaja, te postupak provede do kraja unaprjeđenjem rangiranih radova za jedno mjesto.

Ukoliko do utorka, 19. srpnja u 15 sati, Komora ne bude informirana pisanim putem o otklanjanju navedenog, Komora će poduzeti odgovarajuće mjere: poduzimanje stegovnih postupaka zbog teže povrede dužnosti i ugleda arhitekta, ukidanje registarskog broja Natječaja te druge mjere i postupke u njenoj nadležnosti.

 

Reagiranje Hrvatske komore arhitekata u cijelosti čitajte ovdje.

 

Izvor: Hrvatska komora arhitekata